Opleidingen

Opleidingen

De ScheidingsDeskundige-Opleidingen gaat verder waar andere opleiders stoppen. U volgt bij ons niet alleen een opleiding. Uitgangspunt is dat wij tijdens de opleiding intensief met elkaar zullen optrekken, zodat u een optimaal resultaat kunt behalen.

Door onze cursisten te begeleiden en te inspireren zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland verbetert. Dat is onze missie.

Ons opleidingsaanbod (RFEA):

  • RFEA Particulier: De opleiding RFEA Particulier is bedoeld voor professionals die hun kennis en vaardigheden op het gebied van scheidingen verder willen ontwikkelen en verdiepen. Onze RFEA opleiding brengt u naar het niveau dat u in staat stelt scheidingen op een zorgvuldige en deskundige manier te begeleiden.
  • Examentraining RFEA Particulier: Deze examentraining is bedoeld voor cursisten die in een eerder stadium de opleiding RFEA Particulier hebben gevolgd en hun examen met goed gevolg willen afleggen.
  • RFEA Actualiteiten- en praktijkdagen: Onze RFEA Actualiteiten- en praktijkdagen zijn bedoeld voor (scheidings)professionals die up-to-date willen blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van scheidingsbegeleiding. Hierbij zal in worden gegaan op de relevantie en urgentie van deze actualiteiten en wat dit betekent voor de beroepspraktijk.

Nadat u de opleiding RFEA Particulier heeft gevolgd, kunt u examen doen. Het examen RFEA Particulier wordt afgenomen door de stichting RFEA. Indien u slaagt voor het examen kunt u zich laten opnemen in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). U mag dan de titel RFEA voeren, waardoor u een voor de scheidingsconsument herkenbare specialist bent.

Ons overig opleidingsaanbod:

  • Draagplichtovereenkomst en de rol van de financieel adviseur: De bijeenkomsten geven inzicht in het nut en noodzaak van het gebruik van een draagplichtovereenkomst. Als financieel planner is het van belang dat u kunt adviseren omtrent dit thema. Hiervoor is het noodzakelijk dat u inzicht heeft in de belangrijkste knelpunten die zich hierbij kunnen manifesteren. Op basis van uw advies kunnen uw cliënten overwogen bewuste financiële beslissingen nemen. Tijdens de bijeenkomst leert u alle ins en outs van de problematiek omtrent het vastleggen van de interne draagplicht.
  • Scheiden en ondernemers: Een scheiding waarbij een van beide partners ondernemer is, brengt veel complexiteit met zich mee. Deze doelgroep heeft vaak extra behoefte aan deskundige begeleiding. Dit jaar zijn er voor het eerst meer dan twee miljoen ondernemingen in Nederland. Dat betekent dat de kans groot is dat u als professional geconfronteerd wordt met deze doelgroep. De ScheidingsDeskundige heeft daarom speciaal voor scheidingsprofessionals een twee daagse opleiding ontwikkeld. In deze praktijkgerichte opleiding komen de belangrijkste deelonderwerpen die samenhangen met scheidende ondernemers aan de orde.
  • PE FFP Praktijktoepassing 2020-2021: Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor leden van de Federatie voor Financieel Planners (FFP). Leden van de FFP dienen periodiek aan hun eisen voor de PE FFP Praktijktoepassing te voldoen. Dat kan door onze door de FFP geaccrediteerde bijeenkomsten bij te wonen. Het programma beslaat 2 lesdagen en zorgt ervoor dat u in toenemende mate gesprekspartner wordt voor de scheidingsconsument en andere professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces.
  • Permanente educatie SEH: Deze (door het SEH geaccrediteerde) opleiding is bedoeld voor Erkend Hypotheekadviseurs die hun kennis op het gebied van echtscheidingen (verder) willen verdiepen. Het programma echtscheiding beslaat 2 lesdagen en zorgt ervoor dat u in toenemende mate gesprekspartner wordt voor de scheidingsconsument en andere professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces.
  • Masterclasses NVHP: De ScheidingsDeskundige verzorgt meerdere masterclasses voor de NVHP op het gebied van echtscheidingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn de eigenwoningregeling, vermogensverdeling en -verrekening, pensioenen, et cetera.
  • Incompany: Naast onze reguliere opleidingen en workshops verzorgen wij ook opleidingen of workshops op maat. Wij kunnen deze opleidingen op locatie aanbieden en de inhoud aan laten sluiten bij de wensen van onze opdrachtgevers.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige