Opleidingen

Opleidingen

De ScheidingsDeskundige-Opleidingen gaat verder waar andere opleiders stoppen. U volgt bij ons niet alleen een opleiding. Uitgangspunt is dat wij tijdens de opleiding intensief met elkaar zullen optrekken, zodat u een optimaal resultaat kunt behalen.

Door onze cursisten te begeleiden en te inspireren zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland verbetert. Dat is onze missie.

Ons opleidingsaanbod (RFEA):

  • FEA Particulier (voorheen RFEA Particulier): De opleiding FEA Particulier is bedoeld voor professionals die hun kennis en vaardigheden op het gebied van scheidingen verder willen ontwikkelen en verdiepen. Onze FEA-opleiding brengt u naar het niveau dat u in staat stelt scheidingen op een zorgvuldige en deskundige manier te begeleiden.
  • Examentraining FEA Particulier (voorheen examentraining RFEA Particulier): Deze examentraining is bedoeld voor cursisten die in een eerder stadium de opleiding FEA Particulier hebben gevolgd en hun examen met goed gevolg willen afleggen.
  • FEA Ondernemer (voorheen RFEA Ondernemer): In deze opleiding staat het begeleiden van een scheiding van de IB-ondernemer en de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) centraal. Deze opleiding, waarbij ondernemingen betrokken zijn en een rol kunnen spelen in het scheidingsproces, kunt u volgen in het verlengde van de opleiding FEA Particulier.
  • RFEA Actualiteiten- en praktijkdagen: Onze RFEA Actualiteiten- en praktijkdagen zijn bedoeld voor (scheidings)professionals die up-to-date willen blijven van relevante ontwikkelingen op het gebied van scheidingsbegeleiding. Hierbij zal in worden gegaan op de relevantie en urgentie van deze actualiteiten en wat dit betekent voor de beroepspraktijk.

Nadat u de opleiding FEA Particulier of FEA Ondernemer heeft gevolgd, kunt u examen doen. Dit FEA (voorheen RFEA) examen wordt afgenomen door de Fontys Hogeschool. Indien u slaagt voor het examen kunt u zich laten opnemen in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). U mag dan de titel RFEA voeren, waardoor u een voor de scheidingsconsument herkenbare specialist bent.

Ons overig opleidingsaanbod:

  • Specialisatieopleiding familiemediation: Deze opleiding is bedoeld voor mediators die zich willen specialiseren op het gebied van scheidingsbegeleiding. Deze 8-daagse opleiding bestaat uit 4 (mediation)vaardigheidsdagen en uit 4 inhoudelijke (fiscaal,juridisch en financieel) cursusdagen.
  • Permanente educatie SEH: Deze (door het SEH geaccrediteerde) opleiding is bedoeld voor Erkend Hypotheekadviseurs die hun kennis op het gebied van echtscheidingen (verder) willen verdiepen. Het programma echtscheiding beslaat 2 lesdagen en zorgt ervoor dat u in toenemende mate gesprekspartner wordt voor de scheidingsconsument en andere professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces.
  • Masterclasses NVHP: De ScheidingsDeskundige verzorgt meerdere masterclasses voor de NVHP op het gebied van echtscheidingen. Onderwerpen die aan bod komen zijn de eigenwoningregeling, vermogensverdeling en -verrekening, pensioenen, et cetera.
  • Incompany: Naast onze reguliere opleidingen en workshops verzorgen wij ook opleidingen of workshops op maat. Wij kunnen deze opleidingen op locatie aanbieden en de inhoud aan laten sluiten bij de wensen van onze opdrachtgevers.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige