De dga & scheiden (verdiepingscursus)

Startdata

Locatie
Startdatum
BegintijdEindtijd
Bezetting
 
Digitaal klaslokaal
do 17 okt 2024
13:0016:00
Beschikbaar.

Overzicht

De echtscheiding van de directeur groot aandeelhouder (dga) is complex en omgeven met een aantal hardnekkige discussies. Na een korte uiteenzetting van relevante regelgeving duikt docent Frank van den Barselaar samen met de cursisten in een aantal van die discussies. Hoe moet de aanmerkelijk belangclaim worden berekend? Hoe zit het met de dubbeltelling als de aandelen in de vermogensafwikkeling zijn betrokken en vervolgens de draagkracht van de dga moet worden vastgesteld? Welke leencondities zijn redelijk (en werkbaar) als na de scheiding een (in)directe leenverhouding tussen betrokkenen blijft bestaan? 

De verschillende standpunten worden uitvoerig toegelicht aan de hand van rekenvoorbeelden.

Tot slot komen ook de fiscale optimalisatie en structurering van de afspraken aan bod.

Na het volgen van de cursus ben je bekend met de meest voorkomende discussiepunten rondom de scheiding van de dga en de gevolgen hiervan voor jouw cliënten. Je bent (beter) in staat om het totaalplaatje te overzien en jouw cliënten vanuit die samenhang te begeleiden naar een werkbare en acceptabele financiële totaalregeling.

Programma

Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe zat het ook al weer: aanmerkelijk belang, vennootschapsbelasting, gebruikelijk loon, terbeschikkingsstellingsregeling, persoonsgebonden aftrek, pensioen in eigen beheer en de oudedagvoorziening. Dit is bedoeld als opfrisser: de basis wordt bekend verondersteld.
  • De aanmerkelijk-belangclaim. De langlopende discussie over het al dan niet contant maken van de aanmerkelijk-belangclaim wordt besproken aan de hand van de diverse standpunten die hierover in de literatuur worden ingenomen. Dit wordt in de context geplaatst van de introductie van twee belastingschijven per 2024.
  • Een financiële beschouwing van de echtscheiding van de dga. Hierbij onderzoeken we de gevolgen van bepaalde standpunten of voorstellen 'onderaan de streep' en bespreken we de huidige (rechts)praktijk rondom deze onderwerpen.
  • Fiscale optimalisatie bij de echtscheiding van de dga. De structurering en (fiscale) optimalisatie van de scheidingsregeling met aandacht voor de juridische splitsing van een besloten vennootschap, wijziging huwelijkse voorwaarden in het zicht van de echtscheiding en de afweging tussen beleggen in de vennootschap of dividend uitkeren en beleggen in privé.

Docenten

Mr. F. (Frank) van den Barselaar

Frank is fiscaal jurist en oprichter van Frank About Money. Hij is al ruim twee decennia full time werkzaam in en voor de scheidingspraktijk. Hij adviseert cliënten en ondersteunt professionals bij financieel en/of fiscaal complexe echtscheidingen.

Daarnaast is Frank docent bij verschillende opleidingsinstituten, onder meer bij de Juridische Specialisatieopleiding Familierecht van de vFAS, en publiceert hij geregeld in vaktijdschriften over fiscale (echtscheidings)onderwerpen. Hij is auteur en mede-eigenaar van Meestermodel.

Frank studeerde in 1999 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in het fiscaal recht/belastingrecht. Na zijn studie heeft hij de opleiding master of arts in financial planning afgerond.

PE Punten

 


Register Erkend Scheidingsadviseur®
3 punten

 

MfN
3 punten in categorie 2

 


SEH
3 punten in categorie B

 


RB
3 punten

                   

 


ADR
3 punten

Na deelname aan de cursus stellen wij jou als bewijs van deelname een certificaat ter beschikking. Het certificaat kun je gebruiken om op eigen verzoek PE punten voor ADR, NOAB, KNB of VMN aan te vragen.

NOvA
Aan de hand van artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur kun je zelf beoordelen of een cursus voldoet aan de voorwaarden voor puntwaardigheid. De praktijk leert dat opleidingen van de Scheidingsdeskundige daaraan voldoen.

Kosten

Kosten voor deelname aan dit digitaal klaslokaal bedragen € 250,- excl. BTW.

Voor leden met een abonnement Praktijkondersteuning is deze bijeenkomst te volgen als onderdeel van het abonnement. 

Terugkijken

Deze bijeenkomst is niet terug te kijken

© Copyright - De Scheidingsdeskundige