Uit een onderzoek naar de huisdierenpopulatie in Nederland blijkt dat er in de helft van de huishoudens een dier loopt, vliegt of zwemt. Honden en katten vormen het grootste aandeel. Bij een scheiding zullen er...

- Lees verder

Vakartikel Jaarlijks vindt op de tweede vrijdag van september in Nederland de “Dag van de Scheiding” plaats op initiatief van de Vfas. Dit jaar was dat op vrijdag 15 september. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij...

- Lees verder

Vakartikel Het Hof ontbindt het ouderschapsplan ten aanzien van de kindrekening vanwege de aanhoudende conflicten hierover. De vrouw hoeft niet langer bij te dragen aan de kindrekening vanwege het tekortschieten van de man in het nakomen...

- Lees verder

Vakartikel Sinds de invoering van het nieuwe huwelijksgoederenrecht op 1 januari 2018 bestaat er onzekerheid over de gevolgen van voorhuwelijkse vergoedingsrechten. Op basis van de wettekst zou (een deel van) het vergoedingsrecht kunnen verdampen. Het Hof...

- Lees verder

Dag van de scheiding, doe je mee?
Geplaatst op 22 augustus 2023

Op vrijdag 15 september 2023 is het de Dag van de Scheiding. Een dag waarop jaarlijks veel scheidingprofessionals aandacht vragen voor de noodzaak van goede professionele begeleiding van scheidingen. Ook jij kunt deze gelegenheid aangrijpen...

- Lees verder

De Scheidingsdeskundige bestaat 10 jaar!
Geplaatst op 23 juni 2023

Op 23 juni 2023 vindt de jaarlijkse dag van de Scheidingsdeskundigen plaats. Deze dag heeft dit jaar bovendien een extra feestelijk tintje omdat eveneens het 10 jarige bestaan van De Scheidingsdeskundige wordt gevierd. Al 10...

- Lees verder

Ouders met het gezag over kinderen tot 14 jaar zijn aansprakelijk voor schade die hun kinderen veroorzaken. Ook na een scheiding kunnen beide ouders aangesproken worden. Daarom is het noodzakelijk dat beide ouders na de...

- Lees verder

Na een scheiding nemen woonlasten in veel gevallen toe. Door de scheiding kan er daarnaast sprake zijn van een “te groot” huis. Tegelijkertijd is er in Nederland sprake van woningnood. Biedt hospitaverhuur een oplossing voor...

- Lees verder

Bij een scheiding komt het in veel gevallen voor dat één van de partners de koopwoning wil overnemen. Dit geeft rust voor de blijvende partner en eventueel betrokken kinderen. De vertrekkende partner dient te worden...

- Lees verder

Met trots kunnen wij bekendmaken dat een bundeling van krachten heeft geleid tot een nieuwe samenwerking van de Scheidingsdeskundige met Split-Online en de Kennisbank Familierecht: Educatie Online is een online leerplatform dat zich richt op advocaten...

- Lees verder

Op 5 april 2019 besliste de Hoge Raad dat als een echtgenoot privévermogen investeert in de gemeenschap er, ongeacht het bestedingsdoel, een vergoedingsrecht ontstaat. De Hoge Raad heeft hierbij aangegeven dat er geen vergoedingsrecht ontstaat...

- Lees verder

Inleiding Ondanks professionele begeleiding kan er veel mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde juridische of fiscale duiding kan grote schade tot gevolg hebben. Hierdoor kun je als professional geconfronteerd worden met een aansprakelijkstelling. Daarom is het...

- Lees verder

Rechters gaan met ingang van volgend jaar op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding. De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak komt 1 januari met nieuwe aanbevelingen, die de verschillen...

- Lees verder

De expertgroep alimentatie is van plan om vanaf 1 januari 2023 in het rapport alimentatienormen aan te bevelen om de draagkracht voor partneralimentatie te bepalen op basis van een forfaitaire woonlast. Graag delen wij het...

- Lees verder

Recent hebben wij kennis genomen van het besluit van het RFEA bestuur om het RFEA register op te heffen. Leden van het RFEA worden ondergebracht in het register voor Financiele Planners. Onderzocht wordt of oud...

- Lees verder

HR 24 december 2021, Box 3-compensatie en de gevolgen voor de scheidingspraktijk Dit artikel is tevens gepubliceerd in EB Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2022/63 Auteur: mr. V.A.J. (Vanessa) Vissers van De ScheidingsDeskundige 1. Inleiding De Hoge Raad oordeelde in het...

- Lees verder

In de Voorjaarsnota 2022 is aangekondigd dat de fiscale ouderdagsreserve (FOR) met ingang van 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Dat betekent dat met ingang van die datum de FOR niet verder mag worden opgebouwd. De...

- Lees verder

Op grond van de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding (WVPS) hoeven “kleine” pensioenen niet verevend te worden. Maar stel dat iemand zes van deze “kleine” pensioenen heeft, is het dan toch niet redelijk om te...

- Lees verder

De Advocaat Generaal (AG) heeft op 18 mei cassatie in het belang der wet ingesteld over de vraag of aanstaande echtgenoten het recht op partneralimentatie voorafgaand aan het huwelijk bij huwelijkse voorwaarden kunnen uitsluiten. Wordt...

- Lees verder

Hof Arhem Leeuwarden 29 maart 2022 Een voormalig cliënt stelt zijn advocaat aansprakelijk omdat zij hem onvoldoende heeft voorgelicht over een vervaltermijn in de huwelijkse voorwaarden met betrekking tot pensioenafwikkeling. De advocaat wordt veroordeeld tot betaling...

- Lees verder

Tot voor kort was bekend dat de Wet Pensioenverdeling bij scheiding op 1 juli 2022 zou ingaan. Ondanks dat iedereen wel wist dat dat niet haalbaar zou zijn is de termijn nu wel heel ver...

- Lees verder

Op grond van art. 3.108 Wet IB zijn de kosten voor het verkrijgen, innen en behouden van partneralimentatie fiscaal aftrekbaar voor de alimentatiegerechtigde. Ook zijn in sommige gevallen de kosten om tot pensioenverevening te komen...

- Lees verder

Als ouders op het moment dat een kind wordt geboren niet gehuwd of geregistreerd partner zijn, dan heeft alleen de moeder automatisch het ouderlijk gezag. De andere ouder moet, samen met de moeder, een verzoek...

- Lees verder

Rechtbank Noord-Holland 9 februari 2022 - ECLI:NL:RBNHO:2022:1016 Man en vrouw zijn een geregistreerd partnerschap aangegaan. Hierbij hebben zij partnerschapsvoorwaarden opgesteld. Deze houden onder andere in dat iedere goederen gemeenschap is uitgesloten. De man en vrouw zijn...

- Lees verder

Onze modelconvenanten worden regelmatig geüpdatet, zodat deze weer beter aansluiten bij recente jurisprudentie, bij aangepaste wetgeving of bijvoorbeeld bij de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst. Recent hebben we weer een update voltooid. De nieuwste versie van...

- Lees verder

Op 8 februari heeft Berry van Zuidam namens de Scheidingsdeskundige een live webinar over de vermogensverdeling bij echtscheiding verzorgd. Het volledige webinar kan hier kosteloos bekeken worden. Leden van de FFP kunnen het webinar ook...

- Lees verder

De meerwaarde van een meerwaardeclausule
Geplaatst op 9 februari 2022

De waarde van een woning kan in de huidige, overspannen, markt eigenlijk pas echt goed worden vastgesteld na een ‘biedingsstrijd’. Een ton overbieden is daarbij geen uitzondering. In de financiële afwikkeling van een scheiding waarbij...

- Lees verder

Slaapproblemen rondom de scheiding
Geplaatst op 19 december 2021

Een goede slaapkwaliteit is van fundamenteel belang voor onze fysieke en mentale gezondheid. Een scheiding kan om verschillende redenen slaapproblemen met zich meebrengen. Veel mensen die in een scheiding verwikkeld zijn worden hiermee geconfronteerd. Slaapproblemen...

- Lees verder

Prachtig nieuws! In navolging van de jaren 2015 - 2018 is Jasper Horsthuis, eigenaar en docent van de Scheidingsdeskundige, ook voor de periode 2019 - 2020 door de leden van de NVHP uitgeroepen tot docent van...

- Lees verder

Covid-19-vaccinatie en het ouderschapsplan
Geplaatst op 11 oktober 2021

Recent werd door de minister van VWS aangekondigd dat alle jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar zich kunnen laten vaccineren tegen het coronavirus. Ouders kunnen van mening verschillen over het...

- Lees verder

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsbegeleiders. Is jouw polis op orde? Een professional die betrokken is bij het scheidingsproces probeert zijn cliënten zo goed mogelijk te helpen. Ondanks professionele begeleiding kan er veel mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde...

- Lees verder

Artikel 1:100 BW bepaalt dat schulden die onderdeel zijn van de huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap bij de ontbinding hiervan aan beide echtgenoten voor de helft toekomen. Vanaf 1 januari 2018 is in lid 2 van dit artikel...

- Lees verder

Video uitleg afkoop partneralimentatie
Geplaatst op 17 mei 2021

Na een echtscheidingkan er bij één van de ex-echtgenoten behoefte bestaan aan een onderhoudsvoorziening. Het maken van afspraken hierover is in de praktijk vaak niet eenvoudig. Partneralimentatie is een van de meest conflictgevoelige onderwerpen bij...

- Lees verder

Bijdrage SEH Collegetour 11 mei 2021
Geplaatst op 11 mei 2021

De Scheidingsdeskundige gelooft erin dat voorkomen beter is dan genezen. Tijdens de relatie is het voor de betrokken partners van groot belang om stil te staan bij het risico op relatiebeëindiging. Hierdoor kan een hoop...

- Lees verder

Vanaf 2020 is de wettelijke duur van partneralimentatie aanzienlijk verkort.[1] Door het verkorten van de wettelijke alimentatieduur is het ineens afkopen van een alimentatieverplichting toegankelijker geworden. Door een standaard kortere duur zal de gemiddelde afkoopsom...

- Lees verder

Een scheiding heeft veel fiscale gevolgen. Daarom wordt in de meeste scheidingsconvenanten een fiscale paragraaf opgenomen. Het is van groot belang dat deze paragraaf zorgvuldig wordt opgesteld. In veel echtscheidingsconvenanten wordt gewerkt met standaardteksten. Een...

- Lees verder

Man en vrouw zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden, waarin zij iedere gemeenschap van goederen hebben uitgesloten. Tot het vermogen van de vrouw behoort de echtelijke woning. Man en vrouw zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de...

- Lees verder

De Scheidingsdeskundige krijgt regelmatig vragen over de afwikkeling van de eigenwoning bij scheiding. Dat verbaast ons niet. De eigenwoningregeling in samenhang met scheiden is namelijk zeer complex. Dat blijkt ook uit het gegeven dat volgens...

- Lees verder

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 15 december 2020 een interessante uitspraak gedaan over vergoedingsrechten en het toepassen van de beleggingsleer.[1] De Scheidingsdeskundige heeft de essentie van de uitspraak voor jou samengevat in dit artikel. Inleiding Tijdens relaties...

- Lees verder

Wet bedrag ineens en de scheidingspraktijk
Geplaatst op 14 januari 2021

Op 12 januari is de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” (hierna: “Wet bedrag ineens”) door de eerste kamer aangenomen.[1] Dat betekent dat pensioengerechtigden ervoor kunnen kiezen om vanaf 1 januari 2023[2] op de pensioeningangsdatum[3]...

- Lees verder

Vanaf vandaag is de geactualiseerde versie van onze syllabus Financieel Echtscheidingsadviseur weer beschikbaar. De syllabus biedt een handzaam en uitgebreid overzicht van alle juridische, financiële en fiscale aspecten die bij een scheidingsproces aan de orde...

- Lees verder

Op 13 maart 2020 sprak de Hoge Raad zich uit over de inkomensafhankelijke combinatiekorting in het geval van co-ouderschap. Over de aanloop naar de procedure en de standpunten van de Belastingdienst en de verschillende gerechtshoven...

- Lees verder

Vorig jaar 31 oktober 2019 publiceerde de Scheidingsdeskundige een artikel met de titel: “Afkoop partneralimentatie, het luistert nauw!”. Met de jaarwisseling in het vizier krijgen wij weer veel vragen over afkoop van partneralimentatie die in...

- Lees verder

Recentelijk zijn de opleidingen van de Scheidingsdeskundige goedgekeurd voor permanente educatie voor de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB). Deze beroepsgroep wordt regelmatig geconfronteerd met cliënten die gaan scheiden. Voor hen is het van...

- Lees verder

Update februari 2021 De afgelopen jaren is er veel onduidelijkheid geweest over de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij co-ouderschap na een scheiding. Ons juridische en fiscaal adviesbureau krijgt geregeld vragen over dit onderwerp. Speciaal voor de (financiële) scheidingsprofessional...

- Lees verder

Een regeling inzake alimentatie[1] kan worden gewijzigd als deze door een relevante wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet.[2] Een wijziging van omstandigheden kan bijvoorbeeld ontstaan door de volgende gebeurtenissen[3]: Werkloosheid Samenwonen...

- Lees verder

Aftrekbare kosten bij scheidingsbegeleiding
Geplaatst op 1 oktober 2020

Vanuit de scheidingsadviespraktijk ontvangen wij regelmatig vragen over de kosten van scheidingsbegeleiding en de eventuele mogelijkheid deze kosten af te kunnen trekken. Het is van groot belang dat de scheidingsconsument goed wordt geïnformeerd over de...

- Lees verder

Op 10 september 2020 heeft Jacqueline van der Vorm namens de Scheidingsdeskundige een live webinar over het risico van financiële afhankelijkheid en de rol van de financieel planner verzorgd. Het volledige webinar kan hier kosteloos...

- Lees verder

Stellen die in hun huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding hebben opgenomen, hebben dit in de praktijk meestal niet uitgevoerd. Dat leidt in de scheidingspraktijk tot problemen. Cliënten dienen het verrekenbeding bij een scheiding in principe...

- Lees verder

Vergoedingsrechten en de adviespraktijk
Geplaatst op 28 juli 2020

Tijdens relaties mengen stellen geld. Bij scheidingen leidt dit tot veel discussies. Hoe ga je om met dergelijke investeringen bij de afwikkeling van een scheiding? Hoe kunnen problemen door goed financieel advies worden voorkomen? In...

- Lees verder

Videobellen in de scheidingspraktijk
Geplaatst op 15 juli 2020

In de corona periode hebben veel scheidingsprofessionals massaal gebruik gemaakt van videobellen. Het gebruik van dit medium biedt natuurlijk nieuwe kansen. Zeker bij gesprekken met de scheidingsconsument zitten er ook nadelen aan videobellen. De afgelopen...

- Lees verder

Uitspraak Raad van Discipline 4 mei 2020
Geplaatst op 10 juli 2020

Op 4 mei jl. heeft de Raad van Discipline een relevante uitspraak[1] voor de scheidingspraktijk gedaan. Graag informeren wij jou over de inhoud van de uitspraak en de relevantie voor de scheidingsadviespraktijk. In het verlengde...

- Lees verder

Als financieel planner bent u gewend om de risico’s voor uw client in kaart te brengen: hoe staat hij of zij ervoor bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden van de partner? Maar wat doet u met...

- Lees verder

Zorgverdeling van de kinderen en Corona
Geplaatst op 4 juni 2020

Door de coronacrisis kunnen zorgregelingen met betrekking tot de kinderen, onder druk komen te staan. Ouders hebben er geen zicht op met wie het kind bij de andere ouder in aanraking komt en of de...

- Lees verder

Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad[1] een zeer relevante uitspraak gedaan inzake vergoedingsrechten bij consumptieve bestedingen. In dit artikel gaan we in op de essentie van deze uitspraak en de gevolgen voor de...

- Lees verder

Op 14 mei 2020 heeft Berry van Zuidam namens de Scheidingsdeskundige een live webinar over vergoedingsrechten en de rol van de financieel planner verzorgd. Hier liggen kansen voor de financieel planner! Het volledige webinar kan...

- Lees verder

Op 14 mei verzorgt Berry van Zuidam van de Scheidingsdeskundige een webinar over vergoedingsrechten en de rol van de financieel planner. Hier liggen kansen voor de financieel planner! Het webinar zal in later nieuwsbericht op...

- Lees verder

Staat van aanbrengsten, zin of onzin?
Geplaatst op 14 april 2020

Introductie Sinds de invoering van de Wet aanpassing gemeenschap van goederen op 1 januari 2018 vallen voorhuwelijkse bezittingen en schulden in principe niet meer in de gemeenschap van goederen. Hierdoor zullen de voorhuwelijkse bezittingen en schulden...

- Lees verder

Tijdens relaties gaan partners samen schulden aan. Hierdoor worden partners beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betreffende schuld. Het kan gaan om schulden voor een woning of schulden voor consumptieve doeleinden. Als de relatie door een...

- Lees verder

De jaarlijkse belastingaangifte staat weer voor de deur. Sinds het goedkeurende besluit van 30 januari 2018 verdient het invullen van de aangifte extra aandacht. Door middel van de belastingaangifte kan immers een beroep op het...

- Lees verder

Vergoedingsrecht of natuurlijke verbintenis?
Geplaatst op 28 februari 2020

Maarten en Vera zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden (gescheiden vermogens en geen verrekenbedingen). Maarten heeft in de verbouwingskosten van de woning van Vera bijgedragen ad € 192.233. Maarten was de hoofdkostwinner en tijdens de relatie...

- Lees verder

Vergoedingsrecht of natuurlijke verbintenis?
Geplaatst op 28 februari 2020

Maarten en Vera zijn gehuwd onder huwelijkse voorwaarden (gescheiden vermogens en geen verrekenbedingen). Maarten heeft in de verbouwingskosten van de woning van Vera bijgedragen ad € 192.233. Maarten was de hoofdkostwinner en tijdens de relatie...

- Lees verder

Veel scheidende stellen hebben lijfrentevoorzieningen die onderdeel zijn van de afwikkeling van hun scheiding. Deze lijfrentevoorzieningen zijn bedoeld om het inkomen op het moment van pensioneren aan te vullen. In de scheidingspraktijk verdienen deze voorzieningen...

- Lees verder

Rekenhulp vaststellen duur partneralimentatie
Geplaatst op 22 januari 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie ingegaan. Hierdoor wordt de maximale duur van alimentatieverplichtingen in veel gevallen beperkt. Deze wijziging heeft daardoor grote invloed op de scheidingsadviespraktijk. Het vaststellen van de maximale...

- Lees verder

Vanaf vandaag is de geactualiseerde versie van onze syllabus Financieel Echtscheidingsadviseur weer beschikbaar. De syllabus biedt een handzaam en uitgebreid overzicht van alle juridische, financiële en fiscale aspecten die bij een scheidingsproces aan de orde...

- Lees verder

De eigenwoning speelt bij veel scheidingen een belangrijke rol. Scheidende stellen kunnen bij het onjuist inrichten van hun afspraken geconfronteerd worden met grote fiscale tegenvallers die zich vaak pas jaren na de scheiding manifesteren. Regelmatig...

- Lees verder

Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat in verband met de Wet Herziening Partneralimentatie steeds meer druk ontstaat of het verzoekschrift al dan niet dit jaar nog moet worden ingediend. Aan de hand...

- Lees verder

Tijdens relaties gaan partners veelal samen schulden aan. Daarnaast wordt in veel situaties geld “vermengd”. Bij een scheiding[1] kan discussie ontstaan over de verwachtingen van de in het verleden gemaakte keuzes. In het verlengde van...

- Lees verder

Afkoop partneralimentatie: het luistert nauw!
Geplaatst op 31 oktober 2019

Na een echtscheiding[1] kan er bij een van de ex-echtgenoten behoefte bestaan aan een onderhoudsvoorziening. Het maken van afspraken hierover is in de praktijk vaak niet eenvoudig. Partneralimentatie is een van de meest conflictgevoelige onderwerpen...

- Lees verder

Wet Herziening Partneralimentatie
Geplaatst op 15 oktober 2019

Op 21 mei jl. is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer. De nieuwe wet zal op 1 januari 2020 in werking treden. Hierdoor wordt de maximale duur van nieuwe alimentatieverplichtingen in veel...

- Lees verder

Op 10 september 2019 heeft Berry van Zuidam namens de ScheidingsDeskundige een live webinar over het nieuwe alimentatierecht en de daarmee samenhangende fiscale wijzigingen verzorgd. Deze nieuwe wet-en regelgeving zal ingaan op 1 januari 2020...

- Lees verder

Op 1 januari 1998 is in de wet opgenomen dat beide ouders na een scheiding gezamenlijk het gezag houden over de kinderen. Sinds die tijd is de populariteit van het co-ouderschap toegenomen. Volgens cijfers van...

- Lees verder

Op 24 april jl. publiceerde de FFP een artikel met de titel: “Opstellen draagplichtovereenkomst tussen partners taak voor de notaris”. Afspraken over “interne draagplicht/vordering” dienen volgens de FFP altijd te worden vastgelegd door een notaris. Ook geeft de FFP...

- Lees verder

Naar aanleiding van de Kamerbrief[1] van 14 april 2017 en het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 30 januari 2018[2] is de nut en noodzaak van het opstellen van een draagplichtovereenkomst inzake de interne...

- Lees verder

Bij de vervreemding van een gezamenlijke woning kan een eigenwoningreserve worden gerealiseerd. Deze wordt in principe aan beide cliënten voor de helft toegerekend. Het kan voorkomen dat de hoogte van deze, door de belastingdienst, vastgestelde eigenwoningreserve niet in...

- Lees verder

Het scheidingsproces is complex. Scheidende mensen worden op hoofdlijnen met drie thema’s geconfronteerd:- Sociaal emotionele aspecten- Juridische en procedurele aspecten- Financiële en fiscale aspecten Er zijn veel soorten professionals die zich richten op scheidingsbegeleiding. Een overzicht:-...

- Lees verder

Belastingaangifte in het jaar van scheiding
Geplaatst op 27 februari 2019

De belastingaangifte in het jaar van de scheiding is vaak een complexe aangelegenheid. Volgens de belastingdienst worden ruim 40% van alle aangiftes inkomstenbelasting in het jaar van scheiding onjuist ingevuld. Vooral de fiscale behandeling van...

- Lees verder

Het scheidingsproces bestaat voor een belangrijk deel uit financiële en fiscale aspecten. Traditionele scheidingsbegeleiders zoals advocaten en mediators besteden hier vaak onvoldoende aandacht aan. Dit kan tot grote financiële schade leiden. Dat deze schade zich regelmatig in de praktijk...

- Lees verder

Op 11 december 2018 heeft Berry van Zuidam namens de ScheidingsDeskundige een live webinar van de FFP verzorgt over het op 30 januari genomen besluit inzake het vaststellen van de hoogte van de eigenwoningschuld. Berry...

- Lees verder

Beste opleider van Nederland 2018
Geplaatst op 14 december 2018

Op 14 december jl. is de ScheidingsDeskundige door de evaluatiewebsite Springest verkozen tot beste opleider van Nederland in de categorie “Financieel”! Wij zijn er trots op dat we deze prijs voor de tweede keer hebben...

- Lees verder

Verliesverrekening bij echtscheiding
Geplaatst op 11 september 2018

Het aantal ondernemingen in Nederland heeft vorig jaar een recordaantal bereikt van bijna 1,8 miljoen. Deze groep bestaat uit 900.000 zzp’ers.[1] De kans is hierdoor groot dat u als scheidingsbegeleider te maken krijgt met scheidingen...

- Lees verder

Een aantal jaar geleden heeft de Belastingdienst een werkgroep Scheiden in het leven geroepen met als doel het grote aantal foutieve scheidingsaangiftes te verminderen. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar fouten in de aangifte...

- Lees verder

Ondernemersperikelen
Geplaatst op 5 juli 2018

De echtscheiding van een directeur-groot aandeelhouder kan de nodige (extra) complexiteit met zich brengen zo blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam.[1] De casus De man en de vrouw zijn in 1999 met elkaar gehuwd...

- Lees verder

“Stop die maar in je zak”
Geplaatst op 8 juni 2018

De kogel is door de kerk: “We gaan scheiden”. Doordat allerlei zaken afgesproken en geregeld moeten worden, gaat er doorgaans enige tijd overheen voordat het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank. Met de scheiding in...

- Lees verder

Op 30 januari jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurend besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd.[1] Het besluit gaf duidelijkheid over het vaststellen van eigenwoningschulden tussen partners met een...

- Lees verder

Op 30 januari jl. heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurend besluit inzake het vaststellen van het aandeel in de eigenwoningschuld gepubliceerd.[1] Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid ten aanzien van...

- Lees verder

Toolkit vaststellen aandeel eigenwoningschuld: Indien u op deze pagina op zoek bent naar de "Toolkit vaststellen aandeel eigenwoningschuld bij samenwoners" en deze wenst te bestellen, dan kunt u een mail sturen naar info@descheidingsdeskundige.nl.Anders veel plezier toegewenst...

- Lees verder

Kosten van scheidingsbegeleiding zijn in principe niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt een uitzondering voor de kosten die samenhangen met het verkrijgen van (een afkoopsom van) partneralimentatie. Als scheidingsprofessional is het van belang cliënten...

- Lees verder

Op 14 april jl. heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn Kamerbrief [1] een aantal aannames gedaan die van invloed zijn op het vaststellen van de hoogte van de eigenwoningschuld in de situatie dat er sprake...

- Lees verder

Het kindgebonden budget (hierna: KGB) is al jaren bron van discussie bij het bepalen van alimentatieverplichtingen. De Hoge Raad heeft nu opnieuw duidelijkheid gegeven over de rol van het KGB bij het vaststellen van alimentatie. In...

- Lees verder

Per 1 januari 2018 treedt de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen in werking. Deze wijziging in de wetgeving heeft grote gevolgen, waarbij een belangrijke adviserende rol voor u kan zijn weggelegd. Tijdens het afgelopen SEH...

- Lees verder

Op 13 juni jl. heeft Staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer per Kamerbrief geïnformeerd over de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (hierna: Wet VPS). Zij gaat hierbij ook in op een tweetal onderzoeken...

- Lees verder

Op 15 juni 2017 heeft Berry van Zuidam namens de ScheidingsDeskundige een live webinar voor het FFP verzorgt over scheiden en pensioenafwikkeling. Berry bespreekt hierin onder andere de wettelijke regeling, alternatieve afwikkelingsmogelijkheden en knelpunten in...

- Lees verder

Als stellen gezamenlijk een woning kopen, sluiten zij daarvoor in veel gevallen een hypothecaire geldlening af. Regelmatig komt het voor dat één van beide partners bij de verwerving eigen middelen inbrengt. Bij een eventuele scheiding...

- Lees verder

Veel onderdelen van het scheidingproces raken de belastingwetgeving. In de praktijk blijkt dat de scheidingsconsument en andere professionals onvoldoende aandacht besteden aan deze fiscale aspecten. Dat brengt grote financiële risico’s met zich mee. Op 10 mei...

- Lees verder

Factsheet scheidingen 2016 (WODC)
Geplaatst op 5 mei 2017

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft in april een nieuwe factsheet  gepubliceerd over scheidingscijfers in 2016. Hierin wordt onder andere ingegaan op het aantal scheidingen, het aantal...

- Lees verder

Gisteren ben ik verkozen tot docent van het jaar bij de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP). Voor mij is dat een grote eer. De afgelopen jaren heb ik veel plezier en voldoening gehaald uit...

- Lees verder

De Eerste Kamer heeft op 28 maart jongstleden het Initiatiefwetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen met een geringe meerderheid aangenomen.[1] Dat betekent dat ons huwelijksgoederenrecht, waarschijnlijk per 1 januari 2018, ingrijpend zal gaan veranderen. Door het invoeren...

- Lees verder

ORV en erfbelasting bij echtscheiding
Geplaatst op 28 februari 2017

Wij krijgen geregeld vragen over de behandeling van overlijdensrisicoverzekeringen bij scheidingen. In deze bijdrage gaan wij in op de belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen. Wij wensen u veel leesplezier! Mocht u nog vragen...

- Lees verder

Een scheiding beïnvloed de financiële situatie van beide partners. In de meeste gevallen gaan partners er na de scheiding financieel op achteruit. Men gaat immers vaak van één naar twee huishoudens. Door de sterk toegenomen...

- Lees verder

Het huwelijk daalt al jaren in populariteit. Veel stellen kiezen bewust voor een samenwoonrelatie met of zonder samenlevingscontract. Tijdens de relatie maken stellen verschillende keuzes die hun (gezamenlijke) financiële situatie beïnvloeden. In veel gevallen verdient...

- Lees verder

Op 7 december jl. heeft de Staatscommissie Herijking Ouderschap het rapport ‘Kind en ouders in de 21e eeuw’ aangeboden aan minister van der Steur van Veiligheid & Justitie. De vele verschillende gezinssituaties die vandaag de...

- Lees verder

Op 15 november 2016 hebben D66-Kamerlid Vera Bergkamp en VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden een initiatiefwetsvoorstel ingediend die er voor moet zorgen dat ongetrouwde vaders (of duomoeders) automatisch het ouderlijk gezag krijgen op het moment dat...

- Lees verder

Alimentatie indexatie 2017 bekend
Geplaatst op 14 november 2016

Jaarlijks dient de hoogte van alimentatie op basis van de wettelijke regeling aangepast te worden. Per 1 januari zal de alimentatie met 2,1 % stijgen. De gevolgen van de indexatie voor de hoogte van de...

- Lees verder

De ScheidingsDeskundige in vakblad SEH-Erkend
Geplaatst op 30 oktober 2016

De ScheidingsDeskundige verzorgt de laatste jaren als opleidingsinstituut vele opleidingen, masterclasses en workshops op het gebied van echtscheidingen. Het afgelopen jaar hebben wij de permanente educatie voor de Stichting Erkend Hypotheekadviseurs verzorgd. Door het volgen...

- Lees verder

Het vastleggen van afspraken bij een scheiding vereist de nodige zorgvuldigheid. Naast het bereiken van overeenstemming tussen (ex-) partners dient ook rekening gehouden te worden met eventuele risico’s die samenhangen met de gemaakte afspraken. Als...

- Lees verder

Op 19 november 2015 werd de allereerste FFP Kennis & Actualiteit webinar uitgezonden met als onderwerp: 'Echtscheiding'. Jasper Horsthuis heeft deze webinar namens de ScheidingsDeskundige verzorgt. Dit eerste webinar van de FFP was een groot succes....

- Lees verder

2016 zal weer een interessant jaar worden voor professionals die betrokken zijn bij scheidingen. Momenteel liggen er wetsvoorstellen over kinderalimentatie, partneralimentatie en de wettelijke gemeenschap van goederen ter behandeling bij de beide Kamers. Ook in...

- Lees verder

De afgelopen periode hebben wij verschillende vragen gekregen over de situatie waarin stellen, die een gezamenlijke woning hebben, hun relatie verbreken. Het feit dat wij hierover regelmatig vragen krijgen, verbaast ons niet. De eigenwoningregeling in...

- Lees verder

Tijdens de scheidingsprocedure kan het voorkomen dat uw cliënten, bijvoorbeeld op basis van schuldgevoelens of morele overwegingen, af willen zien van bepaalde rechten. Dit leidt ertoe dat één van beide (ex-)partners wordt bevoordeeld. Hierbij loopt...

- Lees verder

In de adviespraktijk wordt vaak aangenomen dat een gezamenlijk aangegane hypotheekschuld voor de helft aan beide partners toekomt. In het verlengde hiervan wordt ervanuit gegaan dat bij overdracht van de woning beide partners dezelfde (oud...

- Lees verder

Bij veel scheidingen hebben de betrokkenen behoefte inzicht te krijgen in hun financiële situatie na de scheiding. Hierdoor weten zij waar zij aan toe zijn. Dat geeft rust. Om de financiële positie na de scheiding...

- Lees verder

In principe bepaalt de zogenaamde redactie van de polis wie recht heeft op een verzekeringsuitkering (begunstigde). De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 8 oktober 2014 geoordeeld dat een ex-echtgenote geen recht had op een uitkering van...

- Lees verder

Als voormalige echtgenoten besluiten de partneralimentatie af te kopen in de vorm van een nieuwe lijfrente dan is de fiscale hoofdregel dat de koopsom voor de lijfrente bij de onderhoudsplichtige echtgenoot aftrekbaar is (art. 6.5...

- Lees verder

Afwikkeling lijfrente bij scheiding
Geplaatst op 4 juli 2014

Het toedelen van een lijfrentevoorziening bij het verdelen van een gemeenschap van goederen kan fiscale gevolgen hebben. Deze manifesteren zich op het moment dat één van de ex-partners de lijfrente verzekering krijgt toebedeeld en deze...

- Lees verder

© Copyright - De Scheidingsdeskundige