Kennisbijeenkomsten

Kennisbijeenkomsten

De ScheidingsDeskundige organiseert 4 keer per jaar kennisbijeenkomsten voor de scheidingsbegeleiders die wij permanente praktijkondersteuning bieden. Deze informatieve bijeenkomsten hebben als doel onze leden zowel theoretisch als praktische handvatten te bieden voor het uitoefenen van hun werkzaamheden op het gebied van scheidingsbegeleiding. Door het bijwonen van de bijeenkomsten wordt voldaan aan de plicht tot permanente bijscholing die wordt gesteld vanuit het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). De ledenbijeenkomsten van de ScheidingsDeskundige zijn daarnaast door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), SEH en FFP geaccrediteerd voor het behalen van PE-punten. De bijeenkomsten worden door verschillende gastsprekers, die allen gespecialiseerd zijn op deelaspecten van het scheidingsproces, verzorgd. Hieronder vindt u het programma van 2020.

Programma 2020


Onze ledenbijeenkomsten zullen plaats vinden op de volgende locatie:
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Op de volgende data:
– Maandag 9 maart 2020
– Juni 2020 (Virtueel klaslokaal)
– Maandag 14 september 2020
– Maandag 14 december 2020

9 maart 2020: Actualiteiten en verdieping “Overlijden en scheiden”

Het huwelijk wordt niet alleen door echtscheiding ontbonden. Ook door overlijden eindigt het huwelijk. Als professional betrokken bij het scheidingsproces is het ook van belang om vanuit deze invalshoek gesprekspartner te zijn. Daarom zal prof. Mr. Dr. Bernard Schols ons tijdens de eerste bijeenkomst in het academie gebouw van de universiteit Utrecht bijpraten over alle relevante aspecten van overlijden in samenhang met het scheidingsproces. Thema’s die onder andere de revue gaan passeren zijn:

 • Overlijden tijdens of na de scheiding
 • Hoe om te gaan met niet-opeisbare vorderingen die onderdeel uitmaken van een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap
 • En nog heel veel meer

prof. Mr. Dr. Bernard Schols

 

Juni 2020: Juridische aspecten van echtscheiding

Als scheidingsbegeleiders worden wij dagelijks geconfronteerd met overeenkomsten. Deze overeenkomsten vormen enerzijds een basis waarop de scheiding kan worden afgewikkeld. Anderzijds wordt een overeenkomst opgesteld om de afspraken over de gevolgen van de scheiding vast te leggen. Als professional is het van belang dat dit proces van interpreteren en vastleggen zorgvuldig verloopt. Als hier onvoldoende aandacht aan wordt besteed bestaat het risico dat cliënten op basis van verkeerde uitgangspunten hun scheiding afwikkelen. Ook kan het echtscheidingsconvenant bij onzorgvuldige totstandkoming hiervan worden aangetast.
 
Als professional van het scheidingsproces heeft u de verantwoordelijkheid dit goed te laten verlopen. Daarom besteden wij aandacht aan dit belangrijke onderwerp.

De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Interpreteren van overeenkomsten
 • Aandachtspunten bij het opstellen van een scheidingsconvenant
 • Informed consent
 • Het belang van een considerans
 • Veel gemaakte fouten
 • Hoe toets je of een client de inhoud van de overeenkomst begrijpt?
 • Wat is een vaststellingsovereenkomst?
 • Aantasten van het convenant
 • Klachten
 • Praktijkvragen

Jasper Horsthuis & Tim Hermans

 

14 september 2020: De positie van kinderen bij het scheidingsproces 

Twee zaken die op de tocht komen te staan bij een scheiding van de ouders zijn de basisveiligheid en de veilige hechting van het kind. Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we de vier hechtingsstijlen en de manieren waarop kinderen op een scheiding reageren. Tijdens de bijeenkomst komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Ontwikkelingspsychologie, hechting en systeemtheorie
 • Overdracht en tegenoverdracht
 • Communicatie vanuit de hersenen bekeken

Steven Pont

 

14 december 2020: Actualiteiten en Prinsjesdag

De laatste ledenbijeenkomst van 20120 zal in ieder geval in het teken staan van actualiteiten (Prinsjesdag e.d.). De exacte invulling van deze masterclass zal nog nader worden bepaald. Deze masterclass zal worden verzorgd door Berry van Zuidam FFP RFEA CFP® en drs. Jacqueline van der Vorm FFP RFEA MfN. 

Berry van Zuidam & Jacqueline van der Vorm

© Copyright - De Scheidingsdeskundige