Scheiden en de vermogensafwikkeling (relatievermogensrecht)

Startdata
Locatie

Oostzaan

Startdatum

06 Sep 2021

bezetting

Beschikbaar

Waarom de Scheidingsdeskundige

De Scheidingsdeskundige ondersteunt scheidingsprofessionals bij hun beroepspraktijk. Hierdoor staan wij met beide benen in de adviespraktijk van de scheidingsprofessional. Al onze docenten zijn actief bij scheidingsprocessen. Onze onderscheidende kenmerken:

 • Praktijkgericht
 • Persoonlijk en betrokken
 • Uitgeroepen tot beste opleider van Nederland in 2017 en 2018
 • Gemiddelde beoordeling door cursisten bedraagt 9,5
Overzicht

Bij iedere scheiding zal aandacht moeten worden besteed aan de vermogensafwikkeling. Dit blijft complexe materie. Partijen kunnen zijn gehuwd in gemeenschap van goederen. Daarbij is van belang wanneer de echtgenoten zijn gehuwd, omdat vanaf 2018 het stelsel is gewijzigd en de omvang van de gemeenschap, alsmede een aantal andere wettelijke bepalingen in het huwelijksvermogensrecht, zijn gewijzigd. De echtgenoten die met huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd zijn hebben de regels van de huwelijksgemeenschap uitgesloten, maar zijn wel een contractueel verrekenbeding overeengekomen. Ten aanzien van de ongehuwden die gaan scheiden dient een onderscheid gemaakt te worden tussen zij die een samenlevingscontract hebben en zij die dat niet hebben.

Tijdens deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de vermogensrechtelijke afwikkeling in al deze gevallen en de zich daarbij voordoende problemen. Er zal dieper ingegaan worden op de wettelijke regelingen, waarvoor zowel kennis van het algemene vermogensrecht als het huwelijksvermogensrecht van belang is, alsmede de invulling daarvan door de rechtspraak.

Aan de hand van een casus wordt een vermogensopstelling opgesteld met aandacht voor de omvang van het te verdelen vermogen, inclusief zaaksvervanging en vergoedingsrechten. Dat zelfde vindt ook plaats voor de afwikkeling van een niet uitgevoerd verrekenbeding.

Door het volgen van deze bijeenkomst krijg je meer inzicht en dus een betere basis om cliënten te begeleiden bij de vermogensafwikkeling. Hierdoor kunnen onjuiste uitgangspunten bij de afwikkeling worden voorkomen, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening zal toenemen. Het spreekt voor zich dat tijdens de bijeenkomst steeds de koppeling naar de praktijk wordt gemaakt. Er is voldoende ruimte voor praktijkvragen.

Tijdens alle bijeenkomsten van de Scheidingsdeskundige wordt stilgestaan bij relevante actualiteiten. Naast de verdieping van jouw kennis ben je dus ook weer helemaal up to date.

Docenten

Mr. Dr. B. Breederveld (Bart)

Bart Breederveld is  advocaat bij Rensen advocaten te Alkmaar en houdt zich met name bezig met advisering en procederen op het terrein van het afwikkelen van vermogen na scheiding en na overlijden. Hij is  als docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en doceert daar, alsmede ook aan de universiteit te Utrecht, diverse vermogensrechtelijke vakken, waaronder het huwelijksvermogensrecht en het relatievermogensrecht. Voorts doceert hij bij diverse onderwijsinstellingen en opleidingsinstituten, o.a.  de vFAS en SSR. In 2008 is hij gepromoveerd op het proefschrift “de huwelijksgemeenschap bij echtscheiding”. Hij publiceert regelmatig in diverse tijdschriften. Als een van de adviseurs van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel tot beperking van de gemeenschap (33987) is hij nauw betrokken geweest bij het wetgevingsproces leidend tot het in werking treden van de wet per 1 januari 2018. Hij is Raadsheer-plaatvervanger in het Gerechtshof Den Haag en hij maakt voorts deel uit van een team dat ter beslechting van geschillen optreedt als bindend adviseur (private judge).

Programma

Tijdens de bijeenkomst zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Relevantie en urgentie van de vermogensafwikkeling bij scheiding
 • Gemeenschapsvormen en aandachtspunten (terug naar de basis)
 • Peildata en waarderingen
 • Vergoedingsrechten
  • Theorie
  • HR uitspraken 2019
  • Toename relevatie voor de scheidingsbegeleidingspraktijk
 • Praktijkcasus vermogensverdeling (stappenplan)
 • Huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen
 • Goederenrecht en verbintenissenrecht
 • Verrekenbedingen en hun aandachtspunten
 • Praktijkvragen
Lesmateriaal

Tijdens de cursusdag zal gewerkt worden met diverse MC vragen, casuïstiek en een interactieve Socrative Quiz. Tevens krijg je de beschikking over onze syllabus "Scheiden en de vermogensafwikkeling (relatievermogensrecht)". Hiermee heb jij een hoogwaardig naslagwerk voor gebruik in jouw adviespraktijk in handen.

PE Punten

De cursus is door de volgende beroepsgroepen geaccrediteerd:

 • Door de MfN geaccrediteerd voor 6 punten in categorie 2
 • Door de FFP geaccrediteerd voor 6 punten in categorie K&A "Externe programma's"
 • Door de SEH geaccrediteerd voor 6 punten in categorie B
 • Door het RB geaccrediteerd voor 6 punten
 • Door de NOAB geaccrediteerd voor 6 punten

Na deelname aan de cursus stellen wij u als bewijs van deelname een certificaat ter beschikking. Het certificaat kunt u gebruiken om op eigen verzoek PE punten voor de NOVA, KNB of VMN aan te vragen.

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus "Scheiden en de vermogensafwikkeling (relatievermogensrecht)" bedragen € 375,- vrijgesteld van BTW.

Corona

Conform de overheidsmaatregelen is het vanaf 5 juni 2021 weer mogelijk om klassikale bijeenkomsten te organiseren. Dat betekend dat al onze bijeenkomsten, met uitzondering van bijeenkomsten die wij in een virtual classroom organiseren, weer fysiek op locatie plaats zullen gaan vinden. Samen met onze opleidingslocaties zullen wij erop toezien dat regels en protocollen die toezien op het naleven van de basisregels, in het bijzonder de 1 1/2 meter afstand, na zullen worden geleefd. Wij kijken ernaar uit om jou weer fysiek op locatie te mogen ontvangen!

© Copyright - De Scheidingsdeskundige