Scheiden, de eigen woning, levensverzekeringen en lijfrentevoorzieningen

Startdata
Locatie

Ridderkerk

Startdatum

09 Sep 2021

bezetting

Beschikbaar

Waarom de Scheidingsdeskundige

De Scheidingsdeskundige ondersteunt scheidingsprofessionals bij hun beroepspraktijk. Hierdoor staan wij met beide benen in de adviespraktijk van de scheidingsprofessional. Al onze docenten zijn actief bij scheidingsprocessen. Onze onderscheidende kenmerken:

 • Praktijkgericht
 • Persoonlijk en betrokken
 • Uitgeroepen tot beste opleider van Nederland in 2017 en 2018
 • Gemiddelde beoordeling door cursisten bedraagt 9,5
Overzicht

Als stellen scheiden worden zij geconfronteerd met de complexe samenloop van de eigenwoningregeling en de fiscaliteit omtrent partneralimentatie die hiermee samenhangt. Als deze ingewikkelde materie niet in juiste banen worden geleid kunnen cliënten worden geconfronteerd met fiscale naheffingen. Deze fiscale schade had veelal voorkomen kunnen worden. Als professional van het scheidingsproces dient u cliënten goed voor te lichten over deze complexe materie.

Afgelopen jaren is de Scheidingsdeskundige op uitnodiging van de Belastingdienst in overleg getreden met het expertteam eigen woning en scheiden. In deze bijeenkomsten is vastgesteld dat er door scheidingsconsumenten en betrokken professionals onvoldoende aandacht wordt besteed aan de fiscaliteit rondom scheiden en de eigenwoning. De Belastingdienst zet zwaar in op voorlichting over fiscale aspecten van scheidingen en controle op IB aangiftes bij scheidingen. Naast discussie tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst en tussen ex-partners onderling, manifesteren bovengenoemde problemen zich ook regelmatig in procedures tussen de belastingdienst en scheidingsconsument.

Voor de scheidingsadviseur is het van belang om op zorgvuldige wijze te kunnen adviseren omtrent de eigen woning in de context van het scheidingsproces. In deze bijeenkomst wordt uw kennis omtrent dit onderwerp verder verbreed en verdiept. Naast de eigenwoning wordt ook ingegaan op de afwikkeling van al dan niet gekoppelde levensverzekeringen of andere spaarproducten. Naast diverse praktijkvoorbeelden zal relevante jurisprudentie worden behandeld. Deze bijeenkomst stelt de adviseur in staat zelfstandig te adviseren omtrent dit complexe onderwerp.

Tijdens alle bijeenkomsten van de Scheidingsdeskundige wordt stilgestaan bij relevante actualiteiten. Naast de verdieping van jouw kennis ben je dus ook weer helemaal up to date.

Docenten

Berry van Zuidam FFP RFEA

Berry van Zuidam is sinds 2015 als docent verbonden aan het opleidingsinstituut van de Scheidingsdeskundige. Berry houdt zich in het dagelijks leven bezig met scheidingsadvies, financiële planning en hypotheekadvies. Berry is gespecialiseerd op het gebied van financiële aspecten van het scheidingsproces. In 2011 heeft Berry de opleiding Gecertificeerd Financieel Planner met succes afgerond. In 2013 heeft Berry zijn diploma voor de opleiding tot Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) Particulier behaald. Berry staat ingeschreven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) Particulier en de Federatie van Financieel Planners (FFP). Berry is in 2017 verkozen tot financieel planner van het jaar.

Programma

Tijdens de bijeenkomst worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Relevantie en urgentie van de eigenwoning bij scheiden
 • Belastbaar inkomen uit eigen woning (korte bespreking van basisregeling in samenhang met fiscaal partnerschap).
 • Fiscale scheidingsregeling.
  • Fiscale eigenwoningregeling.
  • Fiscale regeling omtrent onderhoudsverplichtingen (partneralimentatie).
 • Maken van een praktijkcasus.
  • Deze casus is gebaseerd op een echte situatie waarbij scheidende stellen afspraken ten aanzien van hun woningen hadden vastgelegd in een convenant en op basis hiervan een IB aangifte hadden ingediend. De deelnemers gaan in groepen de  fiscale gevolgen duiden. Vervolgens wordt aan de hand van een beschikking van een inspecteur gekeken waar de knelpunten zich manifesteren.
 • (Fiscale) Vervreemding van de woning (fiscale eigen woningreserve).
 • Vaststellen van de nieuwe fiscale eigenwoningschuld na scheiding (relevant voor vaststelling partneralimentatie)
  • Vaststelling van de bestaande eigen woningschuld in combinatie met vergoedingsrechten en toenemende relevantie bij nieuw huwelijks vermogensrecht.
  • Vaststellen van de eigenwoningschuld bij eenvoudige gemeenschappen (draagplicht beginsel of regeling van vergoedingsrechten?).
 • Samenloop verhuisregeling en scheidingsregeling.
 • Afwikkeling spaarvoorziening eigenwoning (KEW, SEW en BEW)
 • Afwikkeling levensverzekeringen
 • Afwikkeling lijfrentevoorzieningen
 • Praktijkvragen
 • Afronding
Lesmateriaal

Tijdens de cursusdag zal gewerkt worden met diverse MC vragen, casuïstiek en een interactieve Socrative Quiz. Tevens krijgt u de beschikking over onze syllabus "Scheiden, de eigen woning, levensverzekeringen en lijfrentevoorzieningen". Hiermee heeft u een hoogwaardig naslagwerk voor gebruik in uw adviespraktijk in handen.

PE Punten

De cursus is door de volgende beroepsgroepen geaccrediteerd:

 • Door de MfN geaccrediteerd voor 6 punten in categorie 2
 • Door de FFP geaccrediteerd voor 6 punten in categorie K&A "Externe programma's"
 • Door de SEH geaccrediteerd voor 6 punten in categorie B
 • Door het RB geaccrediteerd voor 6 punten
 • Door de NOAB geaccrediteerd voor 6 punten

Na deelname aan de cursus stellen wij u als bewijs van deelname een certificaat ter beschikking. Het certificaat kunt u gebruiken om op eigen verzoek PE punten voor de NOVA, KNB of VMN aan te vragen.

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus "Scheiden, de eigen woning, levensverzekeringen en lijfrentevoorzieningen" bedragen € 375,- vrijgesteld van BTW.

Corona

Conform de overheidsmaatregelen is het vanaf 5 juni 2021 weer mogelijk om klassikale bijeenkomsten te organiseren. Dat betekend dat al onze bijeenkomsten, met uitzondering van bijeenkomsten die wij in een virtual classroom organiseren, weer fysiek op locatie plaats zullen gaan vinden. Samen met onze opleidingslocaties zullen wij erop toezien dat regels en protocollen die toezien op het naleven van de basisregels, in het bijzonder de 1 1/2 meter afstand, na zullen worden geleefd. Wij kijken ernaar uit om jou weer fysiek op locatie te mogen ontvangen!

© Copyright - De Scheidingsdeskundige