Reactie op het artikel in Advocatenblad: “Afhechtingsadvocaat op de korrel”

Geplaatst op 8 mei 2024

Op 26 maart verscheen het artikel “Afhechtingsadvocaat op de korrel” in het Advocatenblad. [1] Dit artikel gaat over advocaten die verzoekschriften indienen zonder er veel tijd en aandacht aan te besteden. Doordat advocaten hierdoor niet aan hun zorgplicht voldoen komt de kwaliteit van de afwikkeling van de scheiding onder druk te staan. Het artikel gaat daarnaast over andere scheidingsprofessionals zoals mediators die onzorgvuldig te werk gaan. Advocaten worden volgens het artikel in de verleiding gebracht zonder al te veel vragen het convenant, dat is opgesteld door een mediator, door te sturen naar de rechtbank. Deze advocaten hebben volgens het artikel een verdienmodel dat ten koste gaat van de rechtzoekenden en aan de achterkant vaak tot een hoop ellende leidt in de vorm van onduidelijke en/of juridisch onjuiste of onvolledige convenanten.

Vanuit de Scheidingsdeskundige delen wij graag onze visie op dit artikel.

 

Visie Scheidingsdeskundige

De signalen uit het artikel, over tekortkomingen in onze sector, vinden wij zeer zorgelijk. Daarom vinden wij het heel goed dat de deken actie onderneemt om evidente misstanden, binnen de advocatuur, aan te pakken.

Het beroep van scheidingsbegeleider is niet wettelijk beschermd. Hierdoor is de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland zeer divers. Dat is een grote zorg als de kwaliteit tekortschiet en scheidingscliënten daar schade door lijden.

Vanuit de Scheidingsdeskundige stellen wij vast dat onze leden, ondanks dat daar soms geen verplichting voor is, intrinsiek gemotiveerd zijn permanent te investeren in kwaliteit.[2] Kennis wordt doorlopend bijgehouden en verdiept door het volgen van opleidingen en het lezen van de wekelijkse artikelen. Dagelijks zijn er vele sparringsessies met leden om uitdagingen in de praktijk zorgvuldig het hoofd te bieden. Er wordt daarnaast gewerkt met uitgebreide, hoogwaardige en actuele modeldocumenten waardoor de kans zeer klein is dat zaken onvoldoende aandacht krijgen. Daarmee staan wij als groep aantoonbaar voor kwaliteit en hoeven wij ons niet aangesproken te voelen door de zorgen die worden geuit in het artikel.

In 2020 hebben wij het proces van samenwerking met onze huisadvocaat SBD-Advocaten opgefrist en verder geprofessionaliseerd. Daarmee wordt reeds voldaan aan de zware zorgplicht zoals wordt beschreven in het artikel. Maar dit gaat over meer dan het voldoen aan een wettelijke verplichting. Door de samenwerking met de advocaat wordt een vier ogen principe ingebouwd. Dit leidt, zonder dat de scheiding overgedaan moet worden, tot kwaliteitsverbetering die ten goede komt aan de scheidingsconsument.

Als een advocaat een scheiding begeleidt is het natuurlijk ook van belang dat aan een vier ogen principe wordt voldaan. In veel gevallen gebeurt dit ook al doordat de advocaat externe professionals inschakelt zoals een financieel adviseur, fiscaal deskundige, pensioenspecialist et cetera.

Mocht je op dit moment een andere samenwerkingspartner hebben dan SBD advocaten dan moedigen wij je aan het samenwerkingsproces nog eens goed onder de loep te nemen. Voel je vrij om het proces dat wij met SBD-advocaten hebben ontwikkeld te gebruiken als inspiratie. Meer informatie vind je in de kennisbibliotheek.

Toekomst:

Vanuit de Scheidingsdeskundige pleiten we ervoor dat het beroep van scheidingsbegeleider wettelijk beschermd wordt. Professionals die zich bezighouden met scheidingen dienen juridisch, financieel en fiscaal deskundige te zijn. Op die manier kunnen cliënten in de schaduw van het recht begeleid worden bij het zorgvuldig tot stand brengen van afspraken over de gevolgen van de scheiding. Daarnaast dient er een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten te zijn die op alle genoemde onderdelen van de scheiding dekking biedt. Op die manier is de scheidingsconsument verzekerd van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Als het beroep van scheidingsbegeleider wettelijke bescherming krijgt dan vinden wij het logisch dat deze groep ook in staat gesteld wordt zelfstandig gemeenschappelijke verzoeken tot scheiding in te dienen bij de rechtbank. Dat geldt tevens voor het opstellen van een overeenkomst tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap waarbij geen minderjarige kinderen betrokken zijn. Deze procedurele bevoegdheid doet overigens niet af aan het vier ogen principe dat naar onze stellige overtuiging een belangrijke pijler blijft onder de kwaliteit van scheidingsbegeleiding.

Of het beroep van scheidingsbegeleider ooit beschermd wordt is maar zeer de vraag. Het spreekt voor zich dat we daar niet op kunnen wachten. Wij gaan gezamenlijk en als groep verder met het verbeteren van kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland. Dat is waar wij met zijn allen voor staan en trots op kunnen zijn!

Voor nu wens ik jullie veel succes in de scheidingspraktijk en hopelijk tot binnenkort!

 


[1] https://magazine.advocatenblad.nl/2024-03/afhechtingsadvocaat-op-de-korrel/

[2] Leden die ook staan ingeschreven in het Register Erkend Scheidingsadviseur® dienen zich wel te houden aan verplichte educatie en gedragsregels.

 

 

 

 

 


➡️ De Scheidingsdeskundige is een een kennis- en opleidingscentrum voor professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces. Wij hebben maar 1 doel: Het verbeteren van de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland!

 


Vind je dit artikel interessant voor jouw collega of netwerk?
Deel dit dan via onderstaande link:


© Copyright - De Scheidingsdeskundige