Toolkit Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Toolkit Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 moeten wij allen voldoen aan de AVG. Wij begrijpen dat dit voor velen nog relatief onbekende wetgeving is. Kernvraag is: Wanneer voldoe ik aan de AVG? Om jou te ondersteunen hebben wij de ‘Toolkit AVG’ ontwikkeld. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor het voldoen aan de AVG. In deze toelichting staat in algemene zin verwoord wat er van jou verwacht wordt. Daarnaast tref je in dit document verwijzingen naar documenten die voor jou zijn ontwikkelt. Door deze documenten te gebruiken zal jouw bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk voldoen aan de eisen die vanuit de AVG worden gesteld.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige