Betaalde hypotheekrente niet zomaar aftrekbaar als partneralimentatie

Geplaatst op 23 december 2019

De eigenwoning speelt bij veel scheidingen een belangrijke rol. Scheidende stellen kunnen bij het onjuist inrichten van hun afspraken geconfronteerd worden met grote fiscale tegenvallers die zich vaak pas jaren na de scheiding manifesteren. Regelmatig verschijnt er jurisprudentie waarin de problemen zichtbaar worden. In dit artikel staan wij stil bij een recente uitspraak van het Hof Amsterdam[1].

In deze uitspraak staat de in 2014 en 2015 door een gescheiden man in aftrek gebrachte eigenwoningrente ter discussie. De man is van zijn vrouw gescheiden in 2011. In 2012 heeft zij de echtelijke woning verlaten. De man bleef in de woning wonen. De woning is onverdeeld gebleven. Dit hebben zij zo afgesproken in het echtscheidingsconvenant. In het echtscheidingsconvenant spreken zij tevens af dat zij over en weer afstand doen van hun rechten op partneralimentatie. De man heeft de volledige eigenwoningrente voor zijn rekening genomen in 2014 en 2015. In zijn aangifte inkomstenbelasting 2014 en 2015 geeft de man bij de eigen woning 50% van het eigenwoningforfait aan en brengt hij 100% van de eigenwoningrente hierop in mindering. De belastinginspecteur accepteert de helft van de in aftrek gebrachte eigenwoningrente niet. Ook corrigeert de belastinginspecteur 50% van het eigenwoningforfait en merkt dit bedrag aan als ontvangen partneralimentatie. De man is het niet eens met deze correcties. Hij stelt dat als hij en zijn ex-vrouw in het echtscheidingsconvenant een zogenaamde “cirkelconstructie” hadden afgesproken, hij de helft van de eigenwoningrente als partneralimentatie had kunnen aftrekken van zijn belastbare inkomen. De man had in die situatie de helft van de hypotheekrente als partneralimentatie aan de vrouw dienen te betalen. Met het ontvangen bedrag had de vrouw haar deel van de hypotheeklasten dienen te betalen. Per saldo zou dan ook 100% van de eigenwoningrente in mindering zijn gekomen op het belastbare inkomen van de man. De man stelt dat de financiële uitkomst (nagenoeg) niet anders zou zijn geweest. De schatkist loopt hierdoor volgens de man in feite niks mis. Het Hof volgt de man niet in zijn redenering nu de cirkelconstructie nu eenmaal niet is afgesproken en staat de aftrek niet toe.

Belang voor de praktijk

Tijdens en na de scheiding is het van belang dat afspraken over partneralimentatie goed vastliggen. Als partijen verzuimen hun afspraken schriftelijk vast te leggen, zal de Belastingdienst nagenoeg altijd besluiten het aftrekken van betaalde eigenwoningrente als partneralimentatie niet toe te staan.

Deze uitspraak is het zoveelste voorbeeld van een procedure die naar onze mening eenvoudig voorkomen had kunnen worden als partners bij de financiële afwikkeling van hun scheiding beter waren begeleid. Als financieel adviseur met kennis van het scheidingsproces kun je hierbij een belangrijke rol vervullen. Kijk op onze website voor meer informatie over onze opleiding RFEA Particulier:

 

Opleiding RFEA Particulier
 

[1] Hof Amsterdam 24 september 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:3716


© Copyright - De Scheidingsdeskundige