Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsbegeleiders. Is jouw polis op orde?

Geplaatst op 16 januari 2023

Inleiding
Ondanks professionele begeleiding kan er veel mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde juridische of fiscale duiding kan grote schade tot gevolg hebben. Hierdoor kun je als professional geconfronteerd worden met een aansprakelijkstelling. Daarom is het absoluut noodzakelijk om verzekerd te zijn tegen beroepsaansprakelijkheid. Doordat dit risico wordt overgedragen wordt de financiële continuïteit van de onderneming (of de ondernemer) beschermd. Ook voor de scheidingsconsument is het van belang dat er een financieel kapitaalkrachtige partij eventuele schade kan vergoeden.

Het hebben van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is echter geen garantie dat je ook daadwerkelijk goed verzekerd bent. In de markt zijn er diverse polissen in omloop die elementaire onderdelen met betrekking tot juridische, financiële of fiscale begeleiding (gedeeltelijk) uitsluiten. Hierdoor kun je in de veronderstelling leven dat je goed verzekerd bent terwijl dat eigenlijk niet zo is. Het is daarom van belang om na te gaan of jouw polis goed aansluit op de door jou geboden dienstverlening.

Checklist
De Scheidingsdeskundige heeft een checklist ontwikkeld welke je kunt gebruiken bij het verifiëren van jouw polis. De volgende onderdelen dien je, al dan niet in overleg met de verzekeringsadviseur en of verzekeringsmaatschappij, te bekijken:

1. Verzekerde hoedanigheid
Bij een scheiding dienen cliënten in de schaduw van het recht goed geïnformeerd tot keuzes te komen. Hiervoor is het noodzakelijk dat cliënten door hun begeleider worden geïnformeerd over juridische, financiële en fiscale kaders die samenhangen met hun keuzes. Hierdoor kan een scheiding echt zorgvuldig worden afgewikkeld.

Als op een polis uitsluitend de hoedanigheid van “scheidingsbegeleider, bemiddelaar of mediator” is verzekerd, is dat vaak onvoldoende. Het is daarom van belang om te kijken of de door jou uitgevoerde werkzaamheden ook bekend zijn bij de verzekeringsmaatschappij en onder het bereik van de verzekerde hoedanigheid vallen. Dit is maatwerk. Door afstemming van jouw werkzaamheden met de verzekeringsmaatschappij weet je zeker dat de polis ook echt aansluit op jouw dienstverlening.

Ter inspiratie zou het kunnen gaan om de volgende werkzaamheden die onder het bereik van de polis dienen te vallen (niet limitatief):

  • Begeleiden van de scheiding (bemiddeling en mediation)
  • Adviseren en begeleiding bij opstellen ouderschapsplan;
  • Begeleiden, informeren en adviseren bij de vermogensafwikkeling
  • Begeleiden, informeren en adviseren over fiscale aspecten
  • Begeleiden, informeren, adviseren en berekenen van kinderalimentatie en partner-alimentatie;
  • In kaart brengen nieuwe financiële situatie;
  • Begeleiden, informeren, adviseren over afwikkelen van pensioenen bij scheiding;
  • Begeleiden, informeren, adviseren over het overlijdensrisico tijdens of na de scheiding;
  • Afspraken vastleggen in echtscheidingsconvenant;
  • Begeleiden, informeren, adviseren inzake belastingaangifte in jaar van scheiding

2. Verzekerd bedrag
Het is van belang dat het verzekerde bedrag voldoende is om eventuele schade te vergoeden. In overleg met jouw adviseur kun je afstemmen welk verzekerd bedrag volstaat.

3. Inloop risico
Bij het oversluiten van een verzekering naar een andere maatschappij moet je rekening houden dat je het inlooprisico meeverzekerd.

4. Uitlooprisico
Bij het staken van een onderneming kun je meestal 1, 3 of 5 jaar uitlooprisico meeverzekeren. Gedurende die periode is er dan nog dekking op de verzekering. Zeker als je een eenmanszaak hebt (hoofdelijke aansprakelijkheid) is het verzekeren van het uitlooprisico van groot belang. Mocht je na deze periode van 5 jaar toch nog aangesproken worden dan kun je aantonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan.

5. Overeenkomst van opdracht en leveringsvoorwaarden zijn vaak goede aanvullingen op een aansprakelijkheidsverzekering.
In de overeenkomst tot opdracht en leveringsvoorwaarden maak je duidelijk wat je voor jouw cliënten kunt betekenen en wat ze van je mogen verwachten. Het is hierbij van groot belang dat je duidelijk bent wat cliënten niet van jou mogen verwachten. In het verlengde hiervan is dien je je vervolgens te onthouden van activiteiten die je hebt uitgesloten van jouw dienstverlening.

6. Welke doorlopende eisen stelt jouw verzekering aan jou als professional?
In veel gevallen stellen verzekeringsmaatschappijen eisen aan opleidingsniveau, permanente educatie en juridische infrastructuur (modeldocumenten, et cetera). De opleidingen en praktijkondersteuning van de Scheidingsdeskundige is door verschillende verzekeringsmaatschappijen erkend en kan helpen bij het voldoen aan de voorwaarden van jouw verzekering. Ondersteuning van de Scheidingsdeskundige opent in veel gevallen de deur naar een goede verzekering.

Noot: De Scheidingsdeskundige is geen verzekeringsadviseur. De intentie van dit artikel is om bewustwording te creëren bij professionals die zich met scheidingsbegeleiding bezighouden. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van onze beroepsgroep. 


Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op: info@descheidingsdeskundige.nl

Factsheet Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsprofesionals.
Esseboom Financieel Advies en MS Amllin Insurance S.E. hebben in onderlinge afstemming met De Scheidingsdeskundige een speciale polis ontwikkeld waarbij deze onderdelen onder het bereik van de polis vallen. Deze polis dekt zowel schade die voortvloeit uit beroepsaansprakelijkheid als voor bedrijfsaansprakelijkheid. Lees hierover meer in de  Factsheet Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor scheidingsprofesionals.

Voor financieel advieskantoren die actief zijn op het gebied van scheidingsbegeleiding is het ook mogelijk bij de Vereende een beroepsaansprakelijkheid verzekering af te sluiten. Hierbij geldt als basis dat de professional is ingeschreven in het Register Erkend Scheidingsadviseur en/of gebruik maakt van permanente praktijkondersteuning.

 


© Copyright - De Scheidingsdeskundige