Over onze praktijkondersteuning

De Scheidingsdeskundige biedt praktijkondersteuning aan professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces. Onze relaties zijn:

 • Financiële professionals
 • Mediators
 • Advocaten
 • Accountants
 • Notarissen

Deze ondersteuning bestaat uit permanente ondersteuning aan circa 75 professionals in Nederland. Daarnaast ondersteunen wij professionals ook op incidentele basis. Ervaringen van onze relaties zijn te vinden op onze evaluatiepagina.

 

 

 

Permanente Praktijkondersteuning

De permanente praktijkondersteuning van de Scheidingsdeskundige bestaat uit de volgende onderdelen:

Voorwaarden en kosten
De kosten voor de praktijkondersteuning bedragen voor het eerste jaar € 250,- per maand exclusief BTW. Na het eerste jaar bedragen de kosten € 184,75 (jaarlijks geïndexeerd) per maand exclusief BTW. Het abonnement is na 1 jaar maandelijks opzegbaar.

Hieronder worden alle onderdelen nader toegelicht.

Kennisbibliotheek

Toegang tot documenten die noodzakelijk zijn voor zorgvuldige scheidingsbegeleiding (via beveiligde internetsite). Klik hier voor een preview.

De aspecten die bij scheidingsbegeleiding aan de orde komen zijn onderhevig aan juridische, fiscale, procedurele veranderingen. De Scheidingsdeskundige zorgt ervoor dat alle documenten permanent actueel blijven.  Hierdoor weet je zeker dat je met hoogwaardige en geactualiseerde documenten werkt

Juridisch- en fiscaal adviesbureau

Je kunt vakinhoudelijke vragen en/of praktijksituaties aan ons voorleggen. Dat kan per e-mail of telefonisch. De vraagstukken worden telefonisch met je besproken. Hierdoor kun je weer verder.

Daarnaast bieden wij betaalde ondersteuning. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Review van convenanten
 • Opstellen fiscale paragraaf
 • Controleren van alimentatieberekeningen
 • Schrijven van notities over verschillende deelonderwerpen
 • Et cetera

Korting bij maatwerkondersteuning

Voor professionals die gebruik maken van onze praktijkondersteuning bedraagt het uurtarief € 125 (i.p.v. € 195)

Kennisbijeenkomsten

Als lid van onze praktijkondersteuning kun je jaarlijks deelnemen aan drie bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten bestaan uit:

 • Jaarlijkse ledendag welke wordt afgesloten met een diner
 • Inschrijving voor twee programma’s uit onze jaarkalender (op basis van behoefte)

Door het bijwonen van de bijeenkomsten wordt je kennis geactualiseerd en verder verdiept. Daarbij geeft het inspiratie voor jouw beroepspraktijk. De bijeenkomsten leveren ook PE punten op voor o.a. de volgende registers:

 • MediatorsFederatie Nederland (MfN)
 • Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
 • Federatie voor Financieel Planner (FFP)
 • Register Belastingadviseurs (RB)
 • Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB)

Webinars

Jaarlijks kun je deelnemen aan zes praktijkgerichte webinars.

Nieuwsbrief – Permanent Actueel

Maandelijkse ontvangen onze leden een digitale nieuwsbrief waar wij een aantal (recente) uitspraken en of relevante signaleringen behandelen. Kort, krachtig en goed leesbaar wordt de essentie van een uitspraak of signalering beschreven. Tevens wordt hierbij ingegaan op de relevantie voor jouw beroepspraktijk. Naast deze praktijkgerichte updates bestaat de nieuwsbrief uit een overzicht van andere uitspraken die wij voor onze leden hebben gesignaleerd. Hierbij wordt steeds een korte toelichting gegeven. Via een link kan de uitspraak gelezen worden. De volgende rubrieken komen aan de orde:

 • Familievermogensrecht
 • Alimentatierecht
 • Pensioenafwikkeling bij scheiding
 • Fiscale aspecten van scheidingen
 • Familierecht
 • Juridische aspecten tussen ouders en kinderen
 • Tuchtrecht

Daarnaast ontvangen onze leden iedere maand een set verdiepende multiple choice vragen gerelateerd aan een specifiek thema van het scheidingsproces. Bij elke vraag wordt een uitgebreide toelichting gegeven. Hiermee wordt de kennis van onze leden weer opgefrist en verder verdiept.

De nieuwsbrief is ook los verkrijgbaar via Permant Actueel.

Korting Split-Online

Onze leden krijgen € 100 korting op het gebruik van Split-Online (alimentatierekensoftware).

Begeleiding bij juridische afwikkeling scheiding

Leden van de Scheidingsdeskundige kunnen bij de formele procedure richting de rechtbank gebruik maken van een gespecialiseerde familierechtadvocaat. Deze begeleiding gaat verder dan het indienen van het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank. Op de scheidingsprofessional en advocaat rust immers een zware zorgplicht om cliënten zorgvuldig te begeleiden.

Netwerk

Onze leden komen terecht in een groot netwerk van scheidingsbegeleiders. Leden kunnen met elkaar in contact treden voor intercollegiaal overleg of intervisie.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als professional van het scheidingsproces dien je te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De praktijkondersteuning van de Scheidingsdeskundige is bekend bij diverse verzekeraars. Lidmaatschap bij de Scheidingsdeskundige, in samenhang met de door jou gevolgde opleidingen en achtergrond, zorgt er in de meeste gevallen voor dat je geaccepteerd wordt door de verzekeraar. Daarnaast voldoe je aan de eisen die worden gesteld aan permanente educatie en de kwaliteit van de gebruikte juridische documenten. Bij de Scheidingsdeskundige is dat geborgd.

 

Vragen en of interesse?

Neem gerust contact met ons op. 074-3032642 of info@descheidingsdeskundige.nl.

 

 

 

Incidentele Praktijkondersteuning
Als professional wordt u dagelijks geconfronteerd met verschillende vraagstukken. Meestal kunt u deze vragen prima zelf beantwoorden. Soms kan er echter behoefte bestaan aan ruggespraak met een deskundige. De Scheidingsdeskundige kan u hierin bij staan. Wij kunnen onder andere het volgende betekenen:

 • Review van convenanten
 • Opstellen fiscale paragraaf
 • Controleren van alimentatieberekeningen
 • Schrijven van notities over verschillende deelonderwerpen
 • Et cetera

Hierdoor weet u zeker dat u op het juiste spoor zit en bewaakt u uw eigen kwaliteit.

Vooraf spreken we af welke werkzaamheden we voor u verrichten. Ook maken wij een inschatting van de te verwachten tijdsinvestering. Het uurtarief bedraagt € 195,- ex BTW.  Voor professionals die gebruik maken van onze praktijkondersteuning bedraagt het uurtarief € 125 (i.p.v. € 195).

 

 

Permanent Actueel voor de Scheidingsprofessional

Als scheidingsprofessional wil je jouw cliënten optimaal kunnen begeleiden. Hiervoor is het noodzakelijk om jouw kennis op niveau te houden. Daarnaast dien je op de hoogte te blijven van belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van jurisprudentie en wet- en regelgeving.

De grote hoeveelheid en diversiteit aan beschikbare informatie maakt het niet eenvoudig om op een goede en efficiënte manier op de hoogte te blijven. Jurisprudentie is voor veel professionals lastig te lezen. Daarnaast ontbreekt bij veel informatie de vertaling naar de beroepspraktijk.

De Scheidingsdeskundige ondersteunt en ontzorgt scheidingsprofessionals bij hun kennis en het actueel houden daarvan. Dat doen wij onder andere door praktijkondersteuning en opleidingen.

Een van de onderdelen van onze praktijkondersteuning is “Permanent Actueel”. Permanent Actueel voor de Scheidingsprofessional is praktijkgericht en interessant voor de volgende beroepsgroepen:

 • Financiële scheidingsprofessionals
 • Mediators
 • Advocaten
 • Accountants
 • Notarissen

Het abonnement bestaat uit drie onderdelen:

Nieuwsbrief

 • In de maandelijkse digitale nieuwsbrief behandelen wij een aantal (recente) uitspraken en of relevante signaleringen. Kort, krachtig en goed leesbaar wordt de essentie van een uitspraak of signalering beschreven. Tevens wordt hierbij ingegaan op de relevantie voor jouw beroepspraktijk.
 • Naast deze praktijkgerichte updates bestaat de nieuwsbrief uit een overzicht van andere uitspraken die wij voor jou hebben gesignaleerd. Hierbij wordt steeds een korte toelichting gegeven. Op het moment dat je denkt dat deze uitspraak belangrijk voor jou kan zijn kun je door middel van een link de uitspraak lezen. De volgende rubrieken komen aan de orde:
  • Familievermogensrecht
  • Alimentatierecht
  • Pensioenafwikkeling bij scheiding
  • Fiscale aspecten van scheidingen
  • Juridische aspecten tussen ouders en kinderen
  • Tuchtrecht
 • Om jou een beeld te geven van onze nieuwsbrief kun je de nieuwsbrief van maart 2021 downloaden.

Kennisverdieping

 • Iedere maand ontvang je drie verdiepende multiple choice vragen gerelateerd aan een specifiek thema van het scheidingsproces. Bij elke vraag wordt een uitgebreide toelichting gegeven. Hiermee wordt jouw kennis opgefrist en verder verdiept.

Naslagwerken:

 • Syllabus Juridisch, financieel en fiscaal echtscheidingsadviseur particulier (RFEA syllabus t.w.v. € 125). Op dit hoogwaardige digitale naslagwerk kun je terugvallen in de scheidingsadviespraktijk. In januari van ieder jaar ontvang je de geactualiseerde versie.
 • Syllabus Juridisch, financieel en fiscaal echtscheidingsadviseur ondernemer (t.w.v. € 125). Op dit hoogwaardige digitale naslagwerk kun je terugvallen in de scheidingsadviespraktijk. In januari van ieder jaar ontvang je de geactualiseerde versie.

De kosten van Permanent Actueel voor de Scheidingsprofessional bedragen € 24,95 per maand ex BTW. Na het afgeven van een digitale machtiging zal het bedrag maandelijks automatisch geïncasseerd worden. Het contract loopt 1 jaar en wordt vervolgens stilzwijgend steeds met een maand verlengd. Per 1 januari van ieder jaar wordt de bijdrage geïndexeerd aan de hand van de alimentatie-index. 

 

Aanmelden Permanent Actueel

 

 

 

 

 

 

© Copyright - De Scheidingsdeskundige