Voorbeeld verrekening lijfrente met lijfrente

Voorbeeld verrekening lijfrente met lijfrente

Indien er bij een verdeling of verrekening meerdere lijfrenteproducten zijn dan komt het in de praktijk regelmatig voor dat bij echtscheiding de ene partner de ene lijfrenterekening of -polis krijgt toebedeeld en de andere partner de andere. Dit gebeurt vaak uit praktische overwegingen namelijk omdat de verzekeringnemer dan niet gewijzigd hoeft te worden. Let op: bij de verdeling van een gemeenschap dient in alle gevallen de verzekeraar te worden geïnformeerd. Op het moment dat een lijfrente met een lijfrente wordt verrekend dan kleven hier specifieke fiscale gevolgen aan. Op het moment dat een lijfrente waarvan de betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen wordt verrekend met een lijfrente waarvoor de betaalde premies als uitgave voor inkomensvoorziening in aanmerking zijn genomen, levert dat geen persoonsgebonden aftrekpost op voor de een of een belaste periodieke uitkering en verstrekking voor de ander. Voor zover er waardeverschil bestaat tussen de lijfrentes, treden de gebruikelijke fiscale gevolgen van lijfrenteverrekening in werking (aftrek voor de een en belast voor de ander). Om dit op een duidelijke en gestructureerde manier uit te leggen aan cliënten, hebben wij deze voorbeeld notitie/toelichting opgenomen. Deze notitie dient aangepast te worden aan de specifieke casus.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige