archive pagina

Overzicht premie ORV erfbelasting

Wij krijgen geregeld vragen over de behandeling van overlijdensrisicoverzekeringen bij scheidingen. In deze bijdrage gaan wij in op de belangrijkste aspecten die hierbij een rol spelen.

Rekentool inkomen bij overlijden alimentatieplichtige na scheiding

Deze rekentool kun je gebruiken om de alimentatiegerechtigde globaal inzicht te geven in het besteedbaar inkomen bij overlijden van de alimentatieplichtige na scheiding.

Rekentool inkomen bij overlijden alimentatiegerechtigde na scheiding

Deze rekentool kun je gebruiken om de alimentatieplichtige globaal inzicht te geven in het besteedbaar inkomen bij overlijden van de alimentatiegerechtigde na scheiding.

Factsheet testament en echtscheiding

Dit document kun je aan jouw cliënten verstrekken om hen te informeren over de gevolgen van een echtscheiding op erfrechtelijk gebied. Daarnaast wordt er ingegaan op welke manier een testament kan bijdragen om de erfrechtelijke situatie na overlijden zo goed mogelijk op uw wensen te laten aansluiten.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige