Wetsvoorstel koppeling erkenning en gezag bij samenwoners

Geplaatst op 17 november 2016

Op 15 november 2016 hebben D66-Kamerlid Vera Bergkamp en VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden een initiatiefwetsvoorstel ingediend die er voor moet zorgen dat ongetrouwde vaders (of duomoeders) automatisch het ouderlijk gezag krijgen op het moment dat zij hun kind hebben erkend. Op dit moment dienen ongehuwde en niet-geregistreerde vaders (of duomoeders) een kind zowel te erkennen (via gemeente) als het ouderlijk gezag (via rechtbank) aan te vragen. Veel ouders weten dit niet en kunnen daardoor later, bijvoorbeeld bij een scheiding, voor onaangename verrassingen komen te staan. U kunt hierbij denken aan de moeder die zonder toestemming van de vader kan verhuizen met de kinderen. Ook kan er een meningsverschil ontstaan over belangrijke aangelegenheden zoals schoolkeuze of medische beslissingen. De moeder kan dan zonder toestemming van de vader beslissingen op dit punt nemen.

Wat houdt ouderlijk gezag precies in? Het ouderlijk gezag behelst onder andere:

  • de plicht en het recht van een ouder om zijn/haar minderjarige kind te verzorgen en op te voeden;
  • de vertegenwoordiging van minderjarige kinderen in burgerlijke rechtshandelingen;
  • het voeren van bewind over het vermogen van een minderjarig kind.

Volgens initiatiefnemers draagt hun wetsvoorstel bij aan het waarborgen van het belang van een kind in de wet. Het belang van het kind om, waar mogelijk, door beide ouders te worden verzorgd en opgevoed dient voorop te staan. De relatievorm van ouders zou daarin geen rol mogen spelen.

 

U kunt hieronder het initiatiefwetsvoorstel en de memorie van toelichting downloaden:


© Copyright - De Scheidingsdeskundige