Webinar FFP “Vergoedingsrechten en de rol van de financieel adviseur”

Geplaatst op 20 mei 2020

Op 14 mei 2020 heeft Berry van Zuidam namens de Scheidingsdeskundige een live webinar over vergoedingsrechten en de rol van de financieel planner verzorgd. Hier liggen kansen voor de financieel planner!  Het volledige webinar kan hier kosteloos bekeken worden. Leden van de FFP kunnen het webinar ook in hun MijnFFP portal bekijken en in aanmerking komen voor 1 PE-punt Kennis & Actualiteit.

Context en inhoud webinar

Partners gaan tijdens relaties veelal samen schulden aan. Ook wordt in veel situaties geld “vermengd”. Bij een scheiding kan discussie ontstaan over de verwachtingen van de in het verleden gemaakte keuzes. In het verlengde van deze discussies liggen, als partners er niet uitkomen, juridische procedures. Juridische procedures zijn onzeker, duren lang en kosten veel geld. Het mengen van geld en het samen aangaan van schulden brengt ook fiscale risico’s met zich mee. Verkeerde keuzes kunnen leiden tot fiscale schade. De civiele en fiscale schade die voortvloeit uit het achterwege blijven van vastlegging van de keuzes die partners hebben gemaakt, had voorkomen kunnen worden. Als cliënten door hun adviseur waren gewezen op de aandachtspunten en waren geholpen met adequate vastlegging van de keuzes, hadden de problemen voorkomen kunnen worden. Hier liggen nieuwe advieskansen voor de financieel planner.

Programma

  • Relatievormen en relatievermogensrecht
  • Noodzaak van administratie
    • Staat van aanbrengsten
  • Vergoedingsrechten en actualiteiten
    • Hoge Raad 5 april 2019
    • Hoge Raad 10 mei 2019

Bekijk de webinar van Berry van Zuidam:

PE FFP Praktijktoepassing 2020 – 2021
Voor de permanente educatie van de leden van de FFP hebben voor de periode 2020-2021 een uniek programma ontwikkeld. Tijdens twee bijeenkomsten staan de thema’s “Scheiden als life event in het adviesproces” en “Relaties en de noodzaak van administraties” centraal. Door aan het programma deel te nemen krijgt u de beschikking over onze syllabi “Relatievermogensrecht”, “Onderhoudsvoorzieningen” en “Pensioen en levensverzekeringen” (inbegrepen in het cursusgeld). De bijeenkomsten worden verzorgd door onze topdocenten Berry van Zuidam en Jacqueline van der Vorm. Meer informatie over het programma, kosten, data en opleidingslocaties tref u op onze website:

PE FFP Praktijktoepassing 2020-2021
 

Toolkit vastleggen vergoedingsrechten
Tijdens relaties vermengen uw cliënten geld. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de verwerving van een woning waarbij één van beide partners meer eigen middelen inbrengt dan de andere partner. Ook kan het gaan om het voldoen van verbouwingskosten of aflossingen op de hypotheek. Bij een scheiding of overlijden kan discussie ontstaan over de verwachtingen van de in het verleden gemaakte keuzes. In het verlengde van deze discussies liggen, als betrokkenen er niet uitkomen, juridische procedures. Juridische procedures zijn onzeker, duren lang en kosten veel geld. In het ergste geval raken kinderen van procederende ex-partners in de knel door het geëscaleerde conflict van hun ouders. Bij een overlijden speelt hetzelfde risico. Hier kunnen erfgenamen andere verwachtingen hebben van het vergoedingsrecht dan wanneer de nog levende partij die betrokken was bij het vergoedingsrecht. Als zij er niet uitkomen ligt een langdurige juridische procedure op de loer. De schade die voortvloeit uit het achterwege blijven van vastlegging van de keuzes die partners hebben gemaakt, had voorkomen kunnen worden als cliënten hun afspraken hadden vastgelegd in een overeenkomst. De ScheidingsDeskundige heeft daarom speciaal voor de financieel adviseur de “Toolkit Vastleggen Vergoedingsrechten” ontwikkeld. Met deze Toolkit kunt u in de betreffende situaties uw cliënten efficiënt en doelgericht helpen bij het vastleggen van vergoedingsrechten. Hiermee kunt u uw betaalde dienstverlening uitbreiden. U onderscheidt zich hiermee tevens van andere adviseurs. De toolkit kunt u bestellen in onze kennisbibliotheek:

Toolkit vergoedingsrechten

 


© Copyright - De Scheidingsdeskundige