Update modelconvenanten, fiscale paragraaf herzien.

Geplaatst op 25 februari 2022

Onze modelconvenanten worden regelmatig geüpdatet, zodat deze weer beter aansluiten bij recente jurisprudentie, bij aangepaste wetgeving of bijvoorbeeld bij de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst. Recent hebben we weer een update voltooid. De nieuwste versie van onze modelconvenanten is daarom nu beschikbaar via onze kennisbibliotheek.

Onderstaand tref je een opsomming van de belangrijkste aanpassingen:

  • ‘het registergoed’ is overal vervangen door ‘de woning’. Dit maakt het document toegankelijker en beter leesbaar voor cliënten;
  • Enkele toelichtingen en tips zijn geactualiseerd en verbeterd, zoals de toelichting die ziet op de verdeling van schadevrije jaren;
  • Meer artikelleden hebben een kopje gekregen: ook dit is weer een verbetering qua toegankelijkheid en leesbaarheid;
  • De fiscale paragraaf is volledig herzien. Deze is vereenvoudigd en heeft een logische opbouw gekregen. Verduidelijkt is op welke belastingen de fiscale paragraaf ziet. De opbouw bestaat nu uit: de periode tot aan ondertekening convenant, het jaar van de scheiding en de periode daarna. Tevens is nu de optie opgenomen dat cliënten niet meer samen aangifte doen;
  • In de slotbepalingen is het artikellid omtrent de vertrouwelijkheid verder aangescherpt zodat ex-partners geen formele processen kunnen verhinderen na de scheiding op basis van deze bepaling.

De nieuwste versie van onze modelconvenanten is verkrijgbaar via onze online kennisbibliotheek:

Modelconvenanten


© Copyright - De Scheidingsdeskundige