Uitspraak Raad van Discipline 4 mei 2020

Geplaatst op 10 juli 2020

Op 4 mei jl. heeft de Raad van Discipline een relevante uitspraak[1] voor de scheidingspraktijk gedaan. Graag informeren wij jou over de inhoud van de uitspraak en de relevantie voor de scheidingsadviespraktijk. In het verlengde hiervan staan wij stil bij de verdere professionalisering van het proces van indienen van verzoekschriften bij de rechtbank.

 

Wat was er aan de hand?

Een scheidingsbegeleider heeft voor cliënten een echtscheidingsconvenant opgesteld. Na ondertekening van het convenant heeft de scheidingsbegeleider een advocaat verzocht het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank in te dienen. De advocaat heeft slechts contact gehad met de scheidingsbegeleider en niet met cliënten zelf. Volgens de Raad van Discipline rust op de advocaat een zware zorgplicht. De advocaat dient te toetsen of cliënten de regeling in het convenant begrijpen. Als één van beide cliënten met minder genoegen neemt dan waar diegene aanspraak op had kunnen maken, dient duidelijk te zijn dat deze partij de concessie welbewust aanvaardt. De advocaat is door zijn handelswijze volgens de Raad van Discipline tekort geschoten in zijn zorgplicht. De klacht van de scheidingsconsument jegens de advocaat wordt gegrond verklaard.

 

Belang voor de praktijk

Deze uitspraak richt zich in eerste instantie op de advocaat. Het is echter zeer waarschijnlijk dat ook de scheidingsbegeleider geconfronteerd is met een teleurgestelde client. De scheidingsbegeleider is immers diegene die de scheiding heeft begeleid. Mogelijk had dit voorkomen kunnen worden.

Als scheidingsprofessional is het van belang dat je jouw cliënten zorgvuldig begeleidt bij de afwikkeling van de scheiding. Dit uitgangspunt geldt ongeacht tot welke beroepsgroep je behoort. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen beroepsfouten of teleurstellingen bij cliënten niet uitgesloten worden. Wel dient alles in het werk gesteld te worden om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan.

Wij adviseren scheidingsprofessionals om naar aanleiding van deze uitspraak nog eens goed te kijken naar de invulling van hun samenwerking met de advocatuur. De toegevoegde waarde van de advocaat is meer dan alleen het indienen van het scheidingsverzoek. Een advocaat kan vanuit zijn juridische deskundigheid advies geven of ondersteunen bij zorgvuldige vastlegging van afspraken. Door middel van het toepassen van een vier ogen principe en het doorspreken van alle afspraken met cliënten kunnen de gemaakte afspraken extra zorgvuldig tot stand komen. Dit verkleint de kans op fouten of teleurstellingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van scheidingsbegeleiding verbeterd.

Verdere verdieping?
Kijk dan op onze website voor meer informatie over de cursus:

Juridische aspecten van het scheidingsproces
 

Modelconvenanten
Als onderdeel van deze bijeenkomst krijg je de beschikking over ons modelconvenant gemeenschap van goederen t.w.v. € 125,-.
Dit document kun je goed gebruiken bij de vastlegging van scheidingen in uw adviespraktijk.
Bekijk het volledige aanbod modelconvenanten in onze kennisbliotheek:

Modelconvenanten
 

[1] Raad van Discipline 4 mei 2020, ECLI:NL:TADRAMS:2020:109

 


© Copyright - De Scheidingsdeskundige