Tussentijdse wijziging hoogte alimentatie, ingangsdatum direct vastleggen!

Geplaatst op 12 oktober 2020

Een regeling inzake alimentatie[1] kan worden gewijzigd als deze door een relevante wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet.[2] Een wijziging van omstandigheden kan bijvoorbeeld ontstaan door de volgende gebeurtenissen[3]:

  • Werkloosheid
  • Samenwonen met een nieuwe partner
  • Promotie
  • Bereiken pensioengerechtigde leeftijd
  • Et cetera

De ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus leiden vanzelfsprekend tot meer situaties waarbij er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Alimentatieplichtige ondernemers in getroffen sectoren worden immers geconfronteerd met een sterk dalende omzet. Daarnaast kunnen alimentatieplichtigen in loondienstverband door recent aangekondigde reorganisaties hun baan verliezen. Door deze ontwikkelingen wordt de ruimte om alimentatie te kunnen betalen mogelijk (sterk) verminderd. In dergelijke situaties ontstaat een urgente behoefte aan de zijde van de alimentatieplichtige de alimentatieregeling te wijzigen. Het verdient de voorkeur dat de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde hierover met elkaar in gesprek gaan om samen tot nieuwe afspraken te komen.

Het opnieuw vaststellen van de hoogte van de alimentatie is een gevoelig onderwerp. Onderhandelingen hierover kosten tijd. Een deskundige dient zich in te lezen in actuele gegevens en een nieuwe berekening op te stellen. Op basis hiervan kan een gesprek plaatsvinden waarna cliënten tot nieuwe afspraken kunnen komen. Het gegeven dat een dergelijke exercitie tijd kost staat op gespannen voet met de urgentie voor de alimentatieplichtige partner om de hoogte van de alimentatie te wijzigen. Het is daarnaast mogelijk dat cliënten geen overeenstemming bereiken. Hierdoor kan alsnog een (langdurige) juridische procedure ontstaan.

Wij adviseren de scheidingsprofessional om aan het begin van dergelijke onderhandelingen met cliënten alvast stil te staan bij de ingangsdatum waarop de gewijzigde regeling in zou moeten gaan. Cliënten weten dan direct waar zij ten aanzien van de wijzigingsdatum aan toe zijn. Hierdoor kunnen zij nu al anticiperen op de mogelijke wijzigingen. Mochten cliënten er samen toch niet uitkomen en er moet alsnog een juridische procedure worden gevoerd kan er in ieder geval geen discussie meer ontstaan over het moment waarop de wijziging ingaat.

Als begeleider van de onderhandelingen kun je geconfronteerd worden met een situatie waarbij cliënten er samen niet uitkomen. Als de ingangsdatum niet op de agenda is gezet kan de alimentatieplichtige jou dat verwijten. Doordat de rechtbankprocedure door het mislukken van de onderhandelingen pas later is aangevangen zal de gewijzigde hoogte van de alimentatie waarschijnlijk pas later ingaan. Hierdoor leidt de alimentatieplichtige mogelijk schade. 

De Scheidingsdeskundige heeft speciaal daarom de “modelovereenkomst ingangsdatum tussentijdse wijziging alimentatie” opgesteld waarin de afspraak over de ingangsdatum kan worden vastgelegd. Dit brengt op dit onderdeel duidelijkheid voor alle betrokkenen.

Wij wensen jou veel succes in de adviespraktijk.

 

Voor de professional
De Scheidingsdeskundige ondersteunt professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces.
Dat doen wij door middel van opleidingen en praktijkondersteuning.
Wij dragen daarmee bij aan de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland.

Opleidingen        Praktijkondersteuning
 

 

[1] Onder alimentatie wordt in het kader van dit artikel kinder- en partneralimentatie verstaan.

[2] Art. 1:401 BW

[3] Niet limitatief


© Copyright - De Scheidingsdeskundige