Mr. E.J. Lievense (Emma)

Mr. E.J. Lievense (Emma)

Mr. E.J. Lievense (Emma)

Emma Lievense is advocaat bij DVDW Advocaten te Rotterdam en houdt zich bezig met advisering en procederen op het gebied van het familie-, erf- en tuchtrecht. Met betrekking tot dit laatste rechtsgebied staat zij voornamelijk advocaten bij die een klacht tegen zich ingediend zien. Voorts publiceert zij artikelen op dit rechtsgebied.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige