Syllabus financieel echtscheidingsadviseur voor alle NVHP leden

Geplaatst op 30 augustus 2016

Foto NVHP

In samenwerking met de ScheidingsDeskundige heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, al haar 1.150 leden zonder kosten de syllabus Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier gratis ter beschikking gesteld.

Bijscholing moet aansluiten bij persoonlijke behoeften
Leden van de NVHP hebben, omdat zij hiervoor intrinsiek gemotiveerd zijn, gekozen om meer en intensievere opleidingen te volgen dan wettelijk als minimumeis is geformuleerd. “Ik vind”, aldus Evert Creemers de recent aangetreden nieuwe voorzitter van de NVHP, “dat bijscholing op dat bovenwettelijke deel zo veel mogelijk moet aansluiten bij de persoonlijke interesse en dagelijkse activiteiten van de betreffende adviseur. Ik ben dan ook groot voorstander van het systeem van bijscholing zoals dat voor Erkend Hypothecair Planners geldt. Hierbij hebben de leden op jaarbasis de keuze uit meer dan 15 verschillende onderwerpen om een aantal masterclasses te volgen. Masterclasses met thema’s op het gebied van echtscheiding zijn bij leden van de NVHP zeer populair.”

1000ste inschrijving voor thema echtscheiding!
Afgelopen week werd de 1.000ste inschrijving ontvangen voor een masterclass waarin het onderwerp echtscheiding centraal staat. Ter gelegenheid hiervan heeft het Bestuur van de NVHP, in samenwerking met de ScheidingsDeskundige, die alle masterclasses op het gebied van echtscheiding voor de NVHP verzorgt, besloten alle leden zonder kosten de syllabus Echtscheidingsadviseur Particulier aan te bieden. Deze syllabus is een kwalitatief hoogwaardig naslagwerk die leden van de NVHP kunnen gebruiken bij hun dagelijkse praktijk.

Afblijven wanneer je er geen verstand van hebt
In 2015 waren er in Nederland ruim 35.000 echtscheidingen. Van elke 1.000 echtparen die een financieel adviseur in portefeuille heeft, zijn dit er meer dan 10 per jaar. In veel gevallen speelt dan de financiering van de woning een belangrijke rol in de afwikkeling. Of, omdat de woning al dan niet met verlies moet worden verkocht en de ex-partners nieuwe huisvesting moeten hebben, of omdat een van de partners volledig eigenaar wordt. “De fiscale regels rondom echtscheiding zijn”, aldus Jasper Horsthuis, eigenaar van De ScheidingsDeskundige, “ingewikkeld. Ook na de komende wijziging van het huwelijksvermogensrecht wordt het er niet eenvoudiger op. Daarnaast is er ook een aanhoudende stroom van jurisprudentie die voor de financieel adviseur relevant is. Het is een goede zaak dat zo veel financieel adviseurs zich op dit moment extra bekwamen op dit deelgebied.”


© Copyright - De Scheidingsdeskundige