Overleg Projectgroep Scheiden Belastingdienst

Geplaatst op 22 mei 2017

Veel onderdelen van het scheidingproces raken de belastingwetgeving. In de praktijk blijkt dat de scheidingsconsument en andere professionals onvoldoende aandacht besteden aan deze fiscale aspecten. Dat brengt grote financiële risico’s met zich mee.

Op 10 mei jl. hebben wij een overleg gehad met het expertteam van de Belastingdienst. Hierbij waren verschillende professionals uit de scheidingspraktijk aanwezig. Doel van het overleg is verbetering van de dienstverlening en voorlichting door de Belastingdienst aan scheidende burgers en betrokken adviseurs.

De belangrijkste knelpunten die de belastingdienst signaleert zijn:

  • Gebrekkige vastlegging afspraken in het echtscheidingsconvenant.
  • Onjuist indienen aangiftes (40% foutpercentage)

Dit betekent dat enorm veel gescheiden belastingplichtigen een correctie krijgen op de ingediende aangifte. Vooral de fiscale behandeling van de eigen woning is een veelvoorkomend struikelblok. Naast de gebrekkige vastlegging in convenanten, komt het regelmatig voor dat gemaakte afspraken -ook bij nakoming van die afspraken- niet goed worden overgenomen in de belastingaangifte. De Belastingdienst heeft hierom begin dit jaar bijna 40.000 belastingplichtigen die in 2016 zijn gescheiden en een eigen woning hebben een brief gestuurd. Zij werden er op geattendeerd waar ze op moesten letten bij de aangifte over 2016. Hieruit blijkt dat de Belastingdienst zwaar inzet op voorlichting over fiscale aspecten van scheidingen en controle op scheidingsaangiftes.

Dit beklemtoont nog maar eens het belang van goede fiscale advisering bij scheiding en een correcte vastlegging van de fiscale afspraken in het scheidingsconvenant. Wat ons betreft is het een positieve ontwikkeling dat de Belastingdienst de samenwerking op zoekt met de beroepspraktijk. Wij zullen hier dan ook in blijven investeren. Onze inzet richting de politiek is dat de fiscale regels op termijn moeten worden vereenvoudigd. Tot die tijd dient de belastingplichtige geholpen te worden met deze complexe materie. Als kenniscentrum zullen wij onze leden en andere professionals blijven ondersteunen bij hun beroepspraktijk.

Wij houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groet,

Sjors Horsthuis (ook namens Jasper)


© Copyright - De Scheidingsdeskundige