Overheidsorganen en doorverwijzingen naar professionals, een ongelijk speelveld!

Geplaatst op 5 maart 2019

Het scheidingsproces is complex. Scheidende mensen worden op hoofdlijnen met drie thema’s geconfronteerd:
– Sociaal emotionele aspecten
– Juridische en procedurele aspecten
– Financiële en fiscale aspecten

Er zijn veel soorten professionals die zich richten op scheidingsbegeleiding. Een overzicht:
– Advocaten
– Mediators
– Financiële professionals
– Accountants
– Notarissen
– Therapeuten
– Et cetera

De deskundigheid van deze professionals ten aanzien van de eerder genoemde deelaspecten loopt sterk uiteen. Het is onmogelijk om specialist te zijn op alle deelgebieden. Je kunt immers geen meester zijn op alle wapens.

In onze ogen dienen (scheidings)professionals elkaar ten aanzien van de verschillende aspecten van het scheidingsproces aan te vullen. Wij moedigen hen dan ook aan om elkaar te versterken en samen te werken. Hierdoor zal de kwaliteit van scheidingsbegeleiding verbeteren.

Als kenniscentrum richt de ScheidingsDeskundige zich vooral op de financiële en fiscale aspecten van het scheidingsproces. Wij geloven erin dat dit onderdeel bij een scheiding vaak onderbelicht blijft. Hierdoor wordt de scheidingsconsument niet optimaal geholpen.

Het is ons opgevallen dat overheidsorganisaties ten aanzien van het scheidingsproces soms verwijzen naar specifieke beroepsgroepen. Specifiek verwijst de Belastingdienst ten aanzien van het berekenen van partneralimentatie bijvoorbeeld naar advocaten, belastingadviseurs en mediators. Voor advisering rondom pensioenverdeling bij scheiden verwijst de Belastingdienst uitsluitend naar de advocatuur.

Wij vonden het vreemd dat de Belastingdienst niet naar de financiële professional verwijst. Deze is immers bij uitstek deskundig op deze onderdelen. In onze ogen is het daarnaast van belang dat financiële professionals erkenning krijgen voor hun belangrijke rol bij scheidingen. Er dient een gelijk speelveld tussen de verschillende beroepsgroepen te zijn. Neutrale voorlichting is in het belang van de scheidingsconsument.

Op verzoek van de ScheidingsDeskundige heeft de Belastingdienst haar website aangepast. Er wordt nu verwezen naar een ‘adviseur’ in algemene zin. Dat lijkt een kleine wijziging. Dat is het echter niet. Hiermee erkent de Belastingdienst namelijk dat advisering omtrent scheidingen niet uitsluitend is voorbehouden aan advocaten en mediators.

Wij hopen dat ook andere overheidsinstellingen hun beleid aanpassen en stoppen met doorverwijzen naar specifieke beroepsgroepen.

Mocht u in uw adviespraktijk dergelijke situaties aantreffen (ongelijke markt of voorkeursbehandeling voor specifieke doelgroepen), neem gerust contact met ons op. Wij kunnen deze signaleringen dan bij elkaar brengen en acties ondernemen waar nodig.

Als financieel adviseur kunt u een belangrijke rol vervullen bij het scheidingsproces. Hierdoor wordt de scheidingsconsument beter geholpen dan nu vaak het geval is. In maart 2019 start de ScheidingsDeskundige weer met de opleiding Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) gericht op particulieren en ondernemers. Heeft u interesse in de opleiding? Neem dan contact op met 074-3032642 of stuur een mail naar info@descheidingsdeskundige.nl. Voor meer informatie over beide opleidingen kunt u ook onze website bezoeken:

Opleiding RFEA Particulier

Opleiding RFEA Ondernemer


© Copyright - De Scheidingsdeskundige