Pensioenafwikkeling en scheiden (actualiteiten)

Startdata
Locatie

Virtual Classroom

Startdatum

Do 15 Dec 2022

BegintijdEindtijd

09:30

10:30

Bezetting

Beschikbaar

Overzicht

In dit webinar worden 5 actualiteiten behandeld:

  • Wet bedrag ineens - ingangsdatum 1 januari 2023
  • Status Wet Pensioenverdeling bij Scheiding (WPS)
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2022 - ECLI:NL:GHARL:2022:2382
  • Knelpunten en de twee jaarstermijn – onderzoek de Scheidingsdeskundig 
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2022 - ECLI:NL:GHARL:2022:4904

Wet bedrag ineens
Op 1 januari 2023 gaat de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” in. Hiermee wordt een extra flexibiliseringsmogelijkheid toegevoegd aan pensioenvoorzieningen. Deelnemers mogen eenmalig op de pensioendatum 10% van het pensioen als een bedrag ineens opnemen. Voor de gebruikmaking gelden specifieke regels en aandachtspunten. Bij stellen die in het verleden zijn gescheiden of stellen die nog gaan scheiden heeft deze nieuwe mogelijkheid ook grote gevolgen. Er is immers geen toestemming nodig van een ex-partner om gebruik te maken van het bedrag ineens. Cliënten doen er goed aan om hier bij de scheiding al rekening mee te houden.

Status Wet Pensioenverdeling bij scheiding

  • Uitgesteld tot 1 januari 2027?
  • Waar moeten we nu in de scheidingspraktijk al rekening mee houden?

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2022 - ECLI:NL:GHARL:2022:2382
Een voormalig client stelt zijn advocaat aansprakelijk omdat zij hem onvoldoende heeft voorgelicht over een vervaltermijn in de huwelijkse voorwaarden met betrekking tot pensioenafwikkeling. De advocaat wordt veroordeeld tot betaling van de geleden en de nog te lijden schade.

De uitspraak wordt behandeld. Tevens wordt gekeken wat we hiervan kunnen leren in de scheidingsadviespraktijk.

Knelpunten en de twee jaarstermijn – onderzoek de Scheidingsdeskundige
Bij veel scheidingen is verzuimd om afspraken over pensioenverevening binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder door te geven. Hierdoor wordt het pensioen niet rechtstreeks uitbetaald en ontstaat een ongemakkelijke levenslange afhankelijkheid tussen ex-echtgenoten. Ook ontstaan er fiscale problemen. Naar schatting heeft dit probleem betrekking op 750.000 pensioenregelingen in Nederland. De problemen worden nog groter door de mogelijkheid van het bedrag ineens. Deze problemen kunnen met de juiste begeleiding echter opgelost worden!

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2022 - ECLI:NL:GHARL:2022:4904
Op grond van de Wet Verevening Pensioenen bij Scheiding (WVPS) hoeven “kleine” pensioenen niet verevend te worden. Maar stel dat iemand zes van deze “kleine” pensioenen heeft, is het dan toch niet redelijk om te verevenen? Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed uitspraak.

Lesmateriaal

Als deelnemer van het Webinar ontvang je na afloop het vakartikel: “Wet bedrag ineens en de scheidingspraktijk ”

Docenten

Berry van Zuidam FFP RFEA

Berry van Zuidam is sinds 2015 als docent verbonden aan het opleidingsinstituut van de Scheidingsdeskundige. Berry houdt zich in het dagelijks leven bezig met scheidingsadvies, financiële planning en hypotheekadvies. Berry is gespecialiseerd op het gebied van financiële aspecten van het scheidingsproces. In 2011 heeft Berry de opleiding Gecertificeerd Financieel Planner met succes afgerond. In 2013 heeft Berry zijn diploma voor de opleiding tot Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) Particulier behaald. Berry staat ingeschreven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA) Particulier en de Federatie van Financieel Planners (FFP). Berry is in 2017 verkozen tot financieel planner van het jaar.

PE Punten

Het webinar is door de volgende beroepsgroepen geaccrediteerd:

  • Door de MfN geaccrediteerd voor 1 punt in categorie 2
Kosten

De kosten voor deelname aan het webinar zijn inclusief het lesmateriaal en bedragen € 50,- (vrijgesteld van BTW).

Deelname aan webinars is kosteloos voor leden met een abonnement op Permanente Praktijkondersteuning.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige