Webinar Grensoverschrijdende scheidingen

Startdata
Locatie

Digital Classroom

Startdatum

17 Nov 2021

BegintijdEindtijd

09:00

10:00

bezetting

Beschikbaar

Overzicht

Als scheidingsprofessional kun je te maken krijgen met scheidingen waarbij internationale aspecten spelen. Dat gaat bijvoorbeeld over de volgende situaties:

 • Cliënten hebben een andere nationaliteit
 • Cliënten zijn in het buitenland gehuwd
 • Cliënten wonen in het buitenland

In dit webinar gaat Marjet Groenleer in op:

Wat je moet doen als er grensoverschrijdende aspecten aan een echtscheiding zijn verbonden, waarbij jij als professional bent betrokken?

Aan de hand van in de praktijk veel voorkomende misverstanden door onbekendheid met het internationaal familierecht zal Marjet jou basisvaardigheden bijbrengen en praktische tips meegeven. Hierdoor kun je voortaan beter uit de voeten als je te maken krijgt met een scheiding waarbij internationale aspecten spelen.

Door het volgen van het webinar wordt jouw kennis opgefrist. Daarnaast geeft het inspiratie voor jouw beroepspraktijk.

Programma

Tijdens het webinar komt aan de orde:

 • Welke rechter is bevoegd?
 • Welk recht is van toepassing?
 • Alimentatierecht
 • Fiscale aspecten alimentatie
Docenten

Mr. M. Groenleer (Marjet)

Marjet is gespecialiseerd in internationale echtscheidingen. Zij begeleidt als advocaat en als mediator expats bij hun echtscheiding, zowel buitenlanders die in Nederland wonen en werken als Nederlanders woonachtig in het buitenland. Ze is lid geweest van de Commissie Knelpunten Alimentatienormen, jarenlang annotator bij het tijdschrift Rechtspraak Familierecht (RFR) en redacteur bij Kennisbank Split-online. Daarnaast heeft zij het master vak Internationaal Privaatrecht gedoceerd aan de Universiteit Leiden. Ze publiceert regelmatig in vaktijdschriften. Daarnaast is zij raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Amsterdam, sector familierecht. Zij is lid van de IAFL (International Academy of Family Lawyers), DIAL (Dutch International Child Abduction Lawyers) en de vFAS.

Lesmateriaal

Als onderdeel van het webinar ontvang jij de volgende waardevolle documenten:

 • Vakartikel: De forumkeuze in internationale scheidingen
 • Vakartikel: Het toepassingsgebied van het Rapport Alimentatienormen deel 1
  • Kosten van de kinderen
 • Vakartikel: Het toepassingsgebied van het Rapport Alimentatienormen deel 2
  • Behoefte en draagkracht
PE Punten

Het webinar is door de volgende beroepsgroepen geaccrediteerd:

 • Door de MfN geaccrediteerd voor 1 punt in categorie 2
Kosten

De kosten voor deelname aan het webinar zijn inclusief het lesmateriaal en bedragen € 50 vrijgesteld van BTW.

Corona

Conform de overheidsmaatregelen is het vanaf 5 juni 2021 weer mogelijk om klassikale bijeenkomsten te organiseren. Dat betekent dat al onze bijeenkomsten, met uitzondering van bijeenkomsten die wij in een virtual classroom organiseren, weer fysiek op locatie plaats zullen vinden. Samen met onze opleidingslocaties zullen wij erop toezien dat regels en protocollen die toezien op het naleven van de basisregels, in het bijzonder de 1 1/2 meter afstand, na zullen worden geleefd. Wij kijken ernaar uit om jou weer fysiek op locatie te mogen ontvangen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige