Scheiden en de afwikkeling van levensverzekeringen

Startdata
Locatie

Zwolle

Startdatum

Do 06 Okt 2022

BegintijdEindtijd

09:30

16:30

Bezetting

Beschikbaar

Overzicht

In veel gevallen maken kapitaalverzekeringen en lijfrentevoorzieningen onderdeel uit van het vermogen dat bij een scheiding afgewikkeld moet worden. Bij het afwikkelen van deze voorzieningen dient rekening gehouden te worden met verschillende complexe aandachtspunten.

Het niet juist afwikkelen van dergelijke voorzieningen kan grote fiscale schade tot gevolg hebben. Als professional is het van belang voldoende bagage te hebben ten aanzien van deze voorzieningen. Hierdoor kun je jouw cliënten met zelfvertrouwen begeleiden.

Tijdens deze praktijkgerichte bijeenkomst wordt uitvoerig stilgestaan bij de fiscale ins en outs van lijfrenten, kapitaalverzekeringen en ontslagstamrechten bij scheidingen. Aan de hand van praktijk casuïstiek met diverse echte polisbescheiden leer je de belangrijkste verzekeringsproducten en bijbehorende fiscale regimes herkennen. Ook weet je wat de mogelijkheden bij scheiding zijn. Ook wordt ingegaan op de fiscale actualiteiten op dit specifieke deelterrein.

Tijdens de dag is er ook ruimte om verdiepende praktijkvragen te stellen. Hierdoor wordt er naast de basiskaders ook aandacht besteed aan de beroepspraktijk.

Door het volgen van deze dag kun je in de beroepspraktijk de verschillende soorten verzekeringen herkennen. Je weet welke mogelijkheden er zijn. Je bent tevens weer helemaal actueel.

Programma

De volgende onderwerpen zullen tijdens de bijeenkomst behandeld worden:

 • Fiscale gevolgen bij oneigenlijke handelingen met lijfrenten
 • Verdeling/toerekening lijfrente bij echtscheiding
 • Geruisloze en ruisende verrekening van lijfrente bij echtscheiding
 • Fiscale gevolgen verdeling kapitaalverzekering bij echtscheiding
 • Fiscale (on)mogelijkheden bij verdeling ontslagstamrecht bij echtscheiding
 • Diverse vormen van afkoop van bestaande alimentatieverplichting
 • Vragen & Antwoorden en beleidsstandpunten Belastingdienst
 • Praktijkdillema's, behandeling levensverzekeringspolissen en actualiteiten
Docenten

Erik van Toledo

Erik van Toledo is lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst. Sinds 1994 vormen individuele oudedagsvoorzieningen (lijfrenten en kapitaalproducten) én ontslagstamrechten zijn fiscaaltechnische specialismen. Hierover schrijft hij boeken, studiemateriaal en vakartikelen. Daarnaast doceert Erik zijn specialismen. In privé beheert Erik de website www.fiscaalleven.eu.

Lesmateriaal

Tijdens de cursusdag zal gewerkt worden met diverse MC vragen en casuïstiek op basis van echte praktijksituaties. Als deelnemer krijg je de beschikking over een handig naslagwerk dat een helpende hand biedt in onder andere de speurtocht naar de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake lijfrenten en kapitaalverzekeringen.

PE Punten

De cursus is door de volgende beroepsgroepen geaccrediteerd:

 • Door de MfN geaccrediteerd voor 6 punten in categorie 2
 • Door de SEH geaccrediteerd voor 6 punten in categorie B
 • Door het RB geaccrediteerd voor 6 punten
 • Door de NOAB geaccrediteerd voor 6 punten

Na deelname aan de cursus stellen wij jou als bewijs van deelname een certificaat ter beschikking. Het certificaat kun je gebruiken om op eigen verzoek PE punten voor de NOVA, KNB of VMN aan te vragen.

Kosten

De kosten voor deelname aan de cursus "Scheiden en de afwikkeling van levensverzekeringen" zijn all-in en bedragen € 375,- vrijgesteld van BTW.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige