Klachten en de praktijk van de scheidingsprofessional

Startdata
Locatie

Veenendaal

Startdatum

01 Nov 2021

Planning

1 bijeenkomst

bezetting

Beschikbaar

Overzicht

Als professional van het scheidingsproces probeer je jouw cliënten zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan er iets mis gaan bij scheidingsbegeleiding. Een verkeerde juridische of fiscale duiding kan (grote) schade tot gevolg hebben voor de opdrachtgever. De opdrachtgever kan dan vervolgens de professional hierop aanspreken middels een klacht of een aansprakelijkheidsstelling of beiden. Als professional moet je op zo’n moment weten wat je te doen staat.

Hoewel iedere professional zich inzet om de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te zijn, wordt dit niet altijd zo door de opdrachtgever ervaren. Dit leidt soms tot ontevredenheid, beëindiging van de opdracht en zelfs indiening van een klacht. Klachten over de dienstverlening betreffen vaak de wijze van communicatie, verwachtingsmanagement en de gemaakte kosten. Niemand is onfeilbaar, maar onvrede bij opdrachtgevers kunnen grotendeels worden voorkomen door goede dossiervorming, up to date kennis en duidelijke communicatie. Mr. M. (Martine) Boender en Mr. E.J. (Emma) Lievense stippen de kwetsbaarheden aan en geven tools om jou als professional hiertegen te wapenen.

Bovenstaande problematiek levert in de regel voor iedereen een situatie op die niet bepaald positieve energie geeft. Daarom is het zaak dergelijke situaties zo veel als mogelijk te voorkomen. Het is om die reden dat de Scheidingsdeskundige een bijeenkomst organiseert over dit belangrijke thema.

Mr. M. (Martine) Boender en Mr. E. J. (Emma) Lievense zijn advocaten en onder meer gespecialiseerd in het tuchtrecht voor advocaten, notarissen en makelaars. Zij zullen jou tijdens de bijeenkomst de dagelijkse do’s en de don’ts voorhouden. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk geven zij tips en trucs om de relatie met de opdrachtnemer zo optimaal mogelijk te laten zijn. Daarnaast zullen zij de basis van het aansprakelijkheidsrecht in kaart brengen, specifiek voor de opdrachtnemer. Immers het gedragsrecht en het aansprakelijkheidsrecht worden vaak naast elkaar ingezet door een ontevreden opdrachtgever.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst komen de volgende vragen aan de orde:

 • Wat is een klacht? In welke hoedanigheid komen we deze tegen?
  • Wie kan klagen?
  • Schade?
  • Tekortkoming in de nakoming?
  • Toereikbaarheid van gedragingen?
  • Doel indienen van een klacht?
 • Wat is het probleem van een klacht?
  • Imagoschade
  • Privé aansprakelijk?
 • Hoe kunnen klachten worden voorkomen?
 • Wat zijn veel voorkomende klachten? Waar we van kunnen leren.
 • Wat doe je als er een klacht is?
 • Hoe om te gaan met je beroepsaansprakelijkheidsverzekering als je een beroepsfout hebt gemaakt?
Docenten

Martine Boender

Martine Boender is advocaat bij DVDW Advocaten te Den Haag en houdt zich bezig met advisering en procederen op het gebied van het familie-, erf- en tuchtrecht. Zij is 13 jaar hoofdgriffier geweest van de Raad van Discipline te Den Haag en heeft in 2015 een ommezwaai gemaakt door zich als advocaat te richten op advisering en bijstand van advocaten die geconfronteerd worden met een tuchtrechtelijke klacht. Voorts doceert zij bij de NOvA tuchtrecht en publiceert zij artikelen over dit rechtsgebied in vakbladen. Zij is tevens lid en secretaris van de Raad van Toezicht West van de Stichting tuchtrechtspraak NVM.

Emma Lievense

Emma Lievense is advocaat bij DVDW Advocaten te Rotterdam en houdt zich bezig met advisering en procederen op het gebied van het familie-, erf- en tuchtrecht. Met betrekking tot dit laatste rechtsgebied staat zij voornamelijk advocaten bij die een klacht tegen zich ingediend zien en voert zij aansprakelijkheidsprocedures tegen professionals. Voorts publiceert zij artikelen op dit rechtsgebied.

Lesmateriaal

Tijdens de cursusdag zal gewerkt worden met diverse MC vragen, casuïstiek en een interactieve Socrative Quiz.

PE Punten

De cursus is door de volgende beroepsgroepen geaccrediteerd:

 • Door de MfN geaccrediteerd voor 3 punten in categorie 2
 • Door de FFP geaccrediteerd voor 3 punten in categorie K&A "Externe programma's"
 • Door de SEH geaccrediteerd voor 3 punten in categorie B
 • Door het RB geaccrediteerd voor 3 punten
 • Door de NOAB geaccrediteerd voor 3 punten

Na deelname aan de cursus stellen wij u als bewijs van deelname een certificaat ter beschikking. Het certificaat kunt u gebruiken om op eigen verzoek PE punten voor de NOVA, KNB of VMN aan te vragen.

Kosten

De kosten voor deelname aan de bijeenkomst Klachten en de praktijk van de scheidingsprofessional zijn all-in en bedragen € 199,- vrijgesteld van BTW.

Corona

Conform de overheidsmaatregelen is het vanaf 5 juni 2021 weer mogelijk om klassikale bijeenkomsten te organiseren. Dat betekent dat al onze bijeenkomsten, met uitzondering van bijeenkomsten die wij in een virtual classroom organiseren, weer fysiek op locatie plaats zullen vinden. Samen met onze opleidingslocaties zullen wij erop toezien dat regels en protocollen die toezien op het naleven van de basisregels, in het bijzonder de 1 1/2 meter afstand, na zullen worden geleefd. Wij kijken ernaar uit om jou weer fysiek op locatie te mogen ontvangen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige