Permanente Educatie CFP/FFP Praktijktoepassing 2022-2023

Startdata
Locatie

Eindhoven

Startdatum

Ma 02 Okt 2023

Bezetting

Beschikbaar

Ridderkerk

Di 31 Okt 2023

Vol

Zwolle

Do 09 Nov 2023

Vol

Ridderkerk

Do 30 Nov 2023

Beschikbaar

Hoevelaken

Ma 04 Dec 2023

Beschikbaar

Overzicht

Als financiële planner is de kans groot dat je wordt geconfronteerd met relatiebeëindiging. Zowel tijdens de relatie als op het moment dat deze wordt verbroken kun je jouw relaties bijstaan en door deze vaak uitdagende tijden loodsen. 

De Scheidingsdeskundige organiseert dit jaar een inspirerend programma gerelateerd aan het thema scheiden. Daar zijn we immers specialist in!

Bij deelname aan de  tweedaagse cursus ontvang je de volgende drie actuele en hoogwaardige syllabi voor gebruik in jouw adviespraktijk:

 • Scheiden & Ondernemers (wetgeving 1 januari 2023 t.w.v. € 125)
 • Eigen woning en scheiden
 • Pensioenafwikkeling bij scheiden

De kosten voor deelname aan de PE CFP/FFP Praktijktoepassing 2022- 2023 zijn all-in en bedragen € 750,- vrijgesteld van BTW, dus inclusief de verplichte € 97 voor registratie van 12 PE-punten bij FFP.

Programma

Dag 1: De ondernemer en (het beëindigen van) zijn relatie

De financiële situatie van een ondernemer is complex. Veel ondernemers en hun partners zijn zich onvoldoende bewust van hun financiële positie. Bij scheidingen of overlijden leidt dit in de praktijk tot grote teleurstellingen.

Als FFP’er kun je zowel de ondernemer als zijn/haar partner tijdens de relatie van dienst zijn door inzicht te geven in hun onderlinge verhouding. Hierbij dient vanzelfsprekend de positie van de onderneming te worden betrokken. Hierdoor kunnen zij bijsturen en kunnen problemen bij een eventuele scheiding of overlijden worden voorkomen.

Het programma:

 • De onderneming als:
  • onderdeel van het vermogen in relatie tot het huwelijksvermogensrecht en huwelijkse voorwaarden
  • generator van het (gezamenlijke) inkomen
  • pensioenuitvoerder van (gezamenlijke) oudedagsvoorzieningen
  • huurder
  • geldverstrekker
 • Balans lezen en vertaling naar privé vermogensopstelling
 • Problematiek rekening courant
 • Wetsvoorstel excessief lenen 1 januari 2023
 • Fiscale knelpunten
 • Problematiek afgewikkeld pensioen in eigen beheer

Tijdens deze dag wordt gewerkt met een praktijkcasus waarbij zowel de inhoudelijke problematiek tijdens de relatie als bij een scheiding aan de orde komt.

Na het volgen van deze dag ben je een betere gesprekpartner voor de ondernemer en zijn partner, zowel tijdens de relatie als bij het beëindigen van de relatie.

Dag 2: Scheiden, de eigen woning en pensioenafwikkeling

Eigen woning en scheiden (Ochtend)
Krapte op de woningmarkt leidt tot grote problemen bij stellen die hun relatie verbreken. Omdat mensen geen kant op kunnen blijven woningen vaak langere tijd onverdeeld. Dit brengt belangrijke fiscale en civiele risico’s met zich mee. Het is niet voor niets dat meer dan de helft van de belastingaangiftes in het jaar van de scheiding onjuist worden ingevuld.

Als een van beide partners de woning wenst over te nemen is het de vraag op welke prijs de woning gewaardeerd moet worden. Hoe kan de prijs nauwkeurig vastgesteld worden in een markt waarbij vaak (stevig) wordt overboden? Als adviseur dien je gesprekspartner te zijn. Door goed advies en begeleiding kunnen zaken in juiste banen geleid worden. Hierdoor worden toekomstige (fiscale) problemen voorkomen.

Pensioenafwikkeling en scheiden (Middag)
Pensioenvoorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van het vermogen. Veel scheidingsprofessionals schenken echter onvoldoende aandacht aan dit belangrijke thema. Hierdoor ontstaan problemen. Tijdens dit gedeelte worden alle mogelijkheden inzake pensioenafwikkelingen opgefrist. Er wordt vervolgens een casus gemaakt. 

Ook wordt aandacht besteed aan diverse actualiteiten:

 • Op 1 januari 2023 gaat de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” in. Hiermee wordt een extra flexibiliseringsmogelijkheid toegevoegd aan pensioenvoorzieningen. Deelnemers mogen eenmalig op de pensioendatum 10% van het pensioen als een bedrag ineens opnemen. Voor de gebruikmaking gelden specifieke regels en aandachtspunten. Bij stellen die in het verleden zijn gescheiden of stellen die nog gaan scheiden heeft deze nieuwe mogelijkheid ook grote gevolgen. Er is immers geen toestemming nodig van een ex-partner om gebruik te maken van het bedrag ineens. Cliënten doen er goed aan om hier bij de scheiding al rekening mee te houden.
 • Op 29 maart 2022 heeft het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden een interessante uitspraak gedaan over een voormalig client die zijn scheidingsbegeleider aansprakelijk stelde met betrekking tot pensioenafwikkeling.
 • Bij veel scheidingen is verzuimd om afspraken over pensioenverevening binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder door te geven. Hierdoor wordt het pensioen niet rechtstreeks uitbetaald en ontstaat een ongemakkelijke levenslange afhankelijkheid tussen ex-echtgenoten. Ook ontstaan er fiscale problemen. Naar schatting heeft dit probleem betrekking op 750.000 pensioenregelingen in Nederland. De problemen worden nog groter door de mogelijkheid van het bedrag ineens. Deze problemen kunnen met de juiste begeleiding echter opgelost worden!

Beide cursusdagen zijn ook als losse bijeenkomst te volgen:
Dag 1: De ondernemer en (het beëindigen van) zijn relatie
Dag 2: Scheiden, de eigen woning en pensioenafwikkeling

Lesmateriaal

Tijdens de bijeenkomsten zal gewerkt worden met diverse multiple choice quizzen en praktijkcasuïstiek. Tevens ontvang je als onderdeel van het lesmateriaal de volgende drie syllabi:

De syllabi zijn gebaseerd op de geldende wetgeving per 1 januari 2023. Hiermee heb je een drietal actuele en hoogwaardige syllabi voor gebruik in jouw adviespraktijk in handen!

Docenten

Drs. J. (Jacqueline) van der Vorm – van Zoelen FFP RFEA

Jacqueline van de Vorm Sinds 2000 werkzaam in de financiële dienstverlening. Haar specialisme is financieel en fiscaal advies bij scheidingen, voor zowel particulieren als ondernemers. Zij is docent bij de Scheidingsdeskundige en daarnaast publiceert zij regelmatig columns en blogs over geldzaken. Altijd zeer enthousiast, betrokken en verantwoordelijk!

B. (Berry) van Zuidam

Berry is sinds 2015 als docent verbonden aan het opleidingsinstituut van de Scheidingsdeskundige. Hij is gespecialiseerd op het gebied van financiële aspecten van het scheidingsproces. In 2017 is hij verkozen tot financieel planner van het jaar.

PE Punten

Onze PE CFP/FFP Praktijktoepassing 2022-2023 is voor de volgende beroepsregisters geaccrediteerd:

 


CFP / FFP
12 punten in categorie Praktijktoepassing

 


Register Erkend Scheidingsadviseur®
12 punten

 

MfN
12 punten in categorie 2

Kosten

EUR 750,- (vrijgesteld van BTW)
Inclusief verplichte registratiekosten bij FFP (46,50 per 6 PE-punten)

Deze cursus is uitgesloten voor de korting die leden van onze Permanente Praktijkondersteuning normaliter ontvangen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige