Focus en verbinding op de Veluwe

Startdata

Locatie
Startdatum
Planning
Bezetting
 
Bosrijke omgeving
do 06 jun 2024
Beschikbaar.

Overzicht

In de betoverende en bosrijke omgeving van de Veluwe verzorgen Berry van Zuidam en Rob Welling twee praktijkgerichte lesdagen met overnachting met focus op het ouderschapsplan, toeslagen & heffingskortingen.Twee dagen van verbinden met collega's en inspiratie opdoen om jouw scheidingspraktijk verder te brengen. De eerste dag zal worden afgesloten met een ontspannende boswandeling en een heerlijk diner met collega’s. 

Tijdens de scheiding zijn gesprekken met ouders over het verdelen van de kosten en zorg over de kinderen vaak emotioneel beladen. Dan is het extra van belang dat je haarfijn begrijpt en kunt uitleggen wat de wettelijke kaders zijn ten aanzien van zorgverdeling en kinderalimentatie en hoe de complexe regelingen van toeslagen en heffingskortingen in elkaar steken. Zo creëer je rust en ruimte zodat ouders zorgvuldig tot afspraken kunnen komen. Daarom bestaat deze twee-daagse uit een combinatie van opfrissen van theorie, het vastleggen van de afspraken in het ouderschapsplan en het oefenen van lastige klantgesprekken in kleine groepjes met medecursisten.

De eerste lesdag wordt verzorgd door Berry van Zuidam en staat geheel in het teken van het ouderschapsplan. Met de wettelijke kaders als leidraad zul je uiteindelijk aan de hand van een praktijkcasus een ouderschapsplan opstellen. Aspecten als kinderalimentatie, zorgregeling: co-ouderschap of omgang, bij wie worden de kinderen verzekerd voor ziektekosten en wettelijke aansprakelijkheid, hoe leg je afspraken juridisch goed vast, komen ruim aan de orde. Daarnaast ga met medecursisten ook daadwerkelijk klantgesprekken oefenen over lastige thema’s.

Na een voortreffelijk ontbijt is het thema van de tweede lesdag toeslagen en heffingskortingen. Cliënten gaan er veelal financieel op achteruit bij een scheiding. Fiscale voorzieningen als toeslagen en heffingskortingen dempen deze achteruitgang. Om de financiële positie na de scheiding goed in kaart te brengen dient naast het inkomen van de ex-partners gekeken te worden naar het eventuele recht op toeslagen (kindgebonden budget, huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag) en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. Expert Rob Welling zal aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden deze complexe materie uit de doeken doen. Ook deze dag zal interactief zijn met oefencasussen en ruimte om vragen te stellen. Zodat aan het eind van de dag jij de juiste kennis en vaardigheden hebt om jouw cliënten te adviseren om optimaal gebruik te kunnen maken van deze regelingen.

NB: Doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname

Locatie

Deze twee-daagse bijeenkomst zal plaatsvinden op de Veluwe.

Programma

Lesdag 1: Ouderschapsplan

 • Voortzetting ouderschap na de scheiding
 • Zorgregeling: omgangsregeling vs co-ouderschap
 • Kinderalimentatie:
 • Vastlegging van de gemaakte afspraken
 • Praktijkcasus: Herberekening van alimentatie: een nieuw kindje met de nieuwe partner
 • Praktijkcasus oefenen: Klantgesprek over de zorgverdeling: van traditionele rolverdeling naar co-ouderschap?
 • Juridisch kader: huisdieren in een scheiding
 • Praktijkcasus: Bij wie gaat Minoes wonen na de scheiding?
 • Ingebrachte casussen van cursisten

Lesdag 2: Toeslagen & heffingskortingen

 • Relevantie van toeslagen en heffingskortingen in de scheidingspraktijk
 • Partnerbegrip
 • Knelpunten bij toeslagen in de scheidingspraktijk
 • Knelpunten bij vrije toerekening in het jaar van scheiden
 • Vermogen
 • Inkomen
 • Co-ouderschap en de gevolgen voor toeslagen
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting
 • Oefencasussen
 • Ingebrachte casussen van cursisten

PE Punten

 


Register Erkend Scheidingsadviseur®
12 punten

 

MfN
12 punten in categorie 2

                  

ADR
12 punten

Na deelname aan de cursus stellen wij jou als bewijs van deelname een certificaat ter beschikking. Het certificaat kun je gebruiken om op eigen verzoek PE punten voor ADR, NOAB, KNB, vFAS, NOVA of VMN aanvragen.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn bedragen € 795,- vrijgesteld van BTW. 

Ben je PO lid? Dit prachtige tweedaagse evenement is te volgen als onderdeel van het abonnement Praktijkondersteuning.

Kosten ad € 250,- exclusief BTW voor overnachting, diner & bar zullen separaat in rekening worden gebracht.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige