Opleidingen

Examentraining RFEA Particulier

Ons slagingspercentage voor het examen RFEA Particulier van oktober 2015, maart 2016, oktober 2016, maart 2017, oktober 2017 en maart 2018 liggen respectievelijk 33%, 18%, 44%, 9%, 11%  en 23 boven het landelijk gemiddelde.

Onze RFEA examentraining wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,8 (335 evaluaties, 30 april 2019).

Direct inschrijven

Indien u vragen heeft over de examentraining, neemt u dan gerust contact met ons op. Dit kan via info@descheidingsdeskundige.nl of
074-3032642.

Examentraining Financieel Echtscheidingsadviseur RFEA Particulier

De examentraining is ontwikkeld voor cursisten die in het verleden de opleiding RFEA Particulier hebben gevolgd en hun examen met goed gevolg willen afleggen. De examentraining RFEA Particulier bestaat uit twee delen, waarvoor u zich indien gewenst apart kan opgeven:

 • 2-daagse training MC examen. Tijdens deze opleidingsdagen wordt volledig getraind op het maken van MC-vragen. De belangrijkste onderwerpen komen hierbij aan bod. Daarnaast wordt u bijgepraat over eventuele relevante nieuwe wetgeving.
 • Oefenen mondeling: Er zal met u een afspraak worden gemaakt om een uur lang het mondelinge examen te oefenen.

Lesmateriaal

 • Actuele syllabus RFEA Particulier (digitaal)
 • Oefenexamen
  • Multiplechoice-examen
  • Casus
 • Uitwerkingen MC vragen van de laatste 2 examens FEA Particulier
 • 60 MC oefenvragen

Voor aanvang van de examentraining wordt al enig cursusmateriaal per e-mail toegezonden. Het overige ontvangt u tijdens de trainingsdagen. Het oefenexamen is gebaseerd op een eerder afgenomen FEA examen welke is geactualiseerd naar de voor het examen geldende wet- en regelgeving. Het examen dient volgens de regels van het RFEA gemaakt te worden. Hierdoor sluit deze voorbereidingsoefening goed aan op het daadwerkelijke examen.

Verloop FEA examen

 • Multiple choice vragen (drie uur)
  • Van 09:30 tot 12:30
 • Casus (thuis maken en mondeling verdedigen)
 • Toegestaan materiaal: wetboek, fiscaal memo en rekenmachine

Als voorbereiding op het FEA examen zullen veel cursisten oude examens hebben geoefend. Het RFEA geeft echter geen toelichting op de beantwoording van de multiplechoicevragen. Om het leereffect van deze examens zo groot mogelijk te maken hebben wij een uitgebreide toelichting gegeven op de antwoorden van de laatste 2 multiplechoice-examens. Na de eerste lesdag kunt u ook buiten de trainingsdagen om contact met ons opnemen in verband met de voorbereiding op het examen.

Exameninformatie

Het MC-gedeelte van het examen FEA Particulier wordt afgenomen op vrijdag 4 oktober 2019. Het examen vangt om 09:30 aan en zal om 12:30 eindigen. Op maandag 14 oktober 2019 ontvangt u de uitslag van het examen. Indien u voor het MC-onderdeel minimaal een 5 heeft gescoord, ontvangt u op maandag 14 oktober 2019 tevens de casus.

Het examen wordt afgenomen door de Stichting RFEA. De kosten hiervoor bedragen voor het onderdeel multiple choice € 319,- (juli 2019). Voor het onderdeel casus bedragen de kosten € 499,-. Indien u beide examenonderdelen heeft behaalt, kunt u zich tegen betaling in laten schrijven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur Particulier. Vanaf dat moment mag u de titel RFEA dragen. Daarmee kwalificeert u zich bij uw cliënten als een deskundige begeleider van het scheidingsproces.

Informatie Examentraining RFEA Particulier

Data trainingsdagen:

 • Trainingsdag 1 (MC): Maandag 16 september 2019 
 • Trainingsdag 2 (MC): Maandag 30 september 2019 
 • Trainingsdag 3 (Casus): Persoonlijk afspraak rondom week 41

Locatie: De Wel 14-16, 3871 MV Hoevelaken

Prijzen (vrijgesteld van BTW):

 • MC-Examen: € 600,-
 • Casus: € 300,-
 • Combinatie: € 900,-

Docent: B. van Zuidam MfN FFP RFEA (Berry)

Voor een lunch wordt gezorgd.

U kunt zich hier inschrijven voor de examentraining.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar info@descheidingsdeskundige.nl of bel het nummer 074-3032642 en vraag naar Berry van Zuidam.

 

© Copyright - De Scheidingsdeskundige