op afstand deelnemen

De Scheidingsdeskundige gelooft in de kracht van klassikaal onderwijs. Onze uitdrukkelijke voorkeur gaat er dan ook naar uit jou fysiek in ons klaslokaal te ontvangen. Onze bijeenkomsten zijn praktijkgericht en worden met energie gegeven. Het is onze passie jou met nieuwe kennis en inspiratie weer naar huis te laten gaan. Interacties in het klaslokaal zijn een belangrijk onderdeel van een bijeenkomst.

Op afstand deelnemen

Onze opleidingsvisie sluit deelname op afstand echter niet uit. Het spreekt voor zich dat er allerlei denkbare situaties kunnen ontstaan waardoor iemand niet kan of niet wil deelnemen aan een fysieke bijeenkomst. Dat kan gaan over gezondheid, situaties in de privésfeer, te grote reisafstand, onvoorziene omstandigheden, et cetera. De huidige tijd biedt voldoende mogelijkheden om hier aan tegemoet te komen. Daarom biedt de Scheidingsdeskundige bij alle bijeenkomsten aan om deze op afstand te volgen. Wel vinden wij het van belang om de verwachtingen hieromtrent goed te managen. Dat gaat onder andere over de volgende punten:

 • De Scheidingsdeskundige zal het lesmateriaal vooraf digitaal toezenden (Je ontvangt dus geen fysiek materiaal)
 • Indien deelname op afstand wenselijk is, dan is onze verwachting dat dit op voorhand aan ons wordt doorgegeven
 • Deelname op afstand maakt interacties met andere cursisten onmogelijk. Interacties die plaatsvinden in het klaslokaal zijn op afstand meestal niet goed te verstaan. De docent kan bepaalde vragen natuurlijk herhalen. Er kan echter niet uitgesloten worden dat bepaalde communicatie niet wordt meegekregen
 • In subgroepen wordt tijdens een bijeenkomst vaak gewerkt aan praktijk casuïstiek. Deelname op afstand maakt het onmogelijk om te participeren. De casus zal individueel gemaakt moeten worden
 • Om de veiligheid in het klaslokaal te borgen gelden strikte regels:
  • Deelname is uitsluitend mogelijk voor de deelnemer die zich heeft aangemeld voor de bijeenkomst en bij de Scheidingsdeskundige bekend is
  • Het is vanzelfsprekend niet toegestaan de bijeenkomst op te nemen. Deze optie is in onze software dan ook uitgeschakeld
 • Vaardigheidsdagen kunnen gezien hun aard niet worden gevolgd op afstand
 • Deelname op afstand kan gevolgen hebben voor toekenning van PE punten. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de deelnemer. Natuurlijk denken wij graag mee over jouw situatie
 • Deelname op afstand is een extra stuk service vanuit ons opleidingsinstituut. Er wordt derhalve geen korting verleend voor deelname op afstand
 • Flip-over is niet te lezen via videoverbinding

© Copyright - De Scheidingsdeskundige