Onderzoek advocatendeken bij scheidingsmediators!

Geplaatst op 31 mei 2024

Op 27 mei hebben diverse collega’s die als scheidingsmediator staan geregistreerd een brief ontvangen van de deken. Om afhechtingsadvocaten in beeld te krijgen, verzoekt de deken aan mediators de namen door te geven van afhechtingsadvocaten waarmee geregeld wordt samengewerkt. De deken geeft hierbij aan dat een mediator op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht verplicht is mee te werken aan dit verzoek. Het is waarschijnlijk dat meer van onze collega’s deze brief gaan ontvangen.

Wij vinden het vrij ver gaan dat er ten aanzien van afhechtingsadvocaten, waarover geen enkele kritiek of onregelmatigheden bekend zijn, informatie wordt opgevraagd via mediators of andere professionals. Daarbij vinden wij het opmerkelijk dat advocaten zelf niet zijn geïnformeerd over dit onderzoek vanuit de Orde van Advocaten. In onze ogen was het zuiverder geweest als de deken dit onderzoek had uitgevoerd binnen de advocatuur. Op die manier had de deken ook echt een volledig beeld kunnen krijgen.

Los hiervan nemen wij de geuite zorgen over evidente misstanden binnen de advocatuur serieus. In onze ogen is het belangrijk dat misstanden binnen de sector worden aangepakt. Dit draagt immers bij aan het verbeteren van de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland.

Wij willen echter benadrukken dat de “jacht” op de afhechtingsadvocaat er niet toe mag leiden dat zorgvuldig opgebouwde samenwerkingen tussen advocaten en mediators of andere scheidingsprofessionals, die voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden, worden beperkt of anderszins belemmerd worden. Het is daarnaast van groot belang dat de “markt” van scheidingsbegeleiding een open karakter houdt. Als mediators of andere professionals niet meer constructief kunnen samenwerken met de advocatuur zal dat ertoe leiden dat advocaten een monopolie krijgen op het begeleiden van scheidingen. Bij veel scheidingsprofessionals leeft de zorg dat de Nederlandse Orde van Advocaten met de “jacht op de afhechtingsadvocaat” een onbedoeld effect veroorzaakt en dat is dat andere scheidingsprofessionals worden uitgesloten van de scheidingsmarkt

Deze zorgen hebben wij geuit bij de Nederlandse Orde van Advocaten en ook bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Het spreekt voor zich dat wij vanuit De Scheidingsdeskundige en het Register Erkend Scheidingsadviseurs onze relaties ondersteunen bij deze ontwikkelingen die door de deken is ingezet. Meer informatie kun je vinden via deze link.

 

Reactie SD op brief deken 27-05-2024.pdf

 

 


➡️ De Scheidingsdeskundige is een een kennis- en opleidingscentrum voor professionals die betrokken zijn bij het scheidingsproces. Wij hebben maar 1 doel: Het verbeteren van de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland!

 


Vind je dit artikel interessant voor jouw collega of netwerk?
Deel dit dan via onderstaande link:


© Copyright - De Scheidingsdeskundige