Modeldocument Vaststellingsovereenkomst Partneralimentatie

Geplaatst op 12 december 2019

Het einde van het jaar nadert. Dit betekent dat in verband met de Wet Herziening Partneralimentatie steeds meer druk ontstaat of het verzoekschrift al dan niet dit jaar nog moet worden ingediend. Aan de hand van het nieuwe document Vaststellingsovereenkomst Partneralimentatie kan, zonder dat het verzoekschrift dit jaar nog hoeft te worden ingediend, afgesproken worden dat wordt aangesloten bij de huidige wetgeving omtrent partneralimentatie. Dit kan rust brengen voor beide partners. In het uiteindelijke echtscheidingsconvenant worden de afspraken omtrent partneralimentatie vervolgens nader geregeld. Het document kunt u bestellen via onze online kennisbibliotheek:

Vaststellingsovereenkomst Partneralimentatie


© Copyright - De Scheidingsdeskundige