Kenniscentrum

Ledenbijeenkomsten

Ledenbijeenkomsten

De ScheidingsDeskundige organiseert 4 keer per jaar ledenbijeenkomsten voor de bij het samenwerkingsverband aangesloten scheidingsbegeleiders. Deze informatieve bijeenkomsten hebben als doel onze leden zowel theoretisch als praktische handvatten te bieden voor het uitoefenen van hun werkzaamheden op het gebied van scheidingsbegeleiding. Door het bijwonen van de bijeenkomsten wordt voldaan aan de plicht tot permanente bijscholing die wordt gesteld vanuit het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). De ledenbijeenkomsten van de ScheidingsDeskundige zijn daarnaast door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geaccrediteerd voor het behalen van PE-punten. De bijeenkomsten worden door verschillende gastsprekers, die allen gespecialiseerd zijn op deelaspecten van het scheidingsproces, verzorgd. Hieronder vindt u het programma van 2018.

 

Programma 2018

 

Huwelijksvoorwaarden en verrekenbedingen (9 & 16 februari 2018)

25% van alle gehuwden hebben huwelijksvoorwaarden. In veel gevallen bevatten deze verrekenbedingen. Als scheidingsbegeleider is het van groot belang de huwelijksvoorwaarden te kunnen interpreteren. In het verlengde hiervan kunnen cliënten geadviseerd worden over de afwikkeling van hun scheiding. De bijeenkomst zal aanvangen met een theoretisch gedeelte, vervolgens wordt een praktijkcasus uitgewerkt en besproken.

Drs. J.O. Horsthuis MFP FFP RFEA CFP 

 

Pensioenafwikkeling en scheiding (4 & 11 juni 2018)

In pensioenvoorzieningen zitten vaak grote vermogens verstopt. De keuzes ten aanzien van pensioenafwikkeling zijn zeer uiteenlopend. Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat de scheidingsconsument onvoldoende goed wordt geadviseerd door de scheidingsprofessionals. Dat is voor ons een belangrijke reden om dit thema dit jaar opnieuw op de agenda te zetten. Omdat jullie reeds uitgebreide kennis hebben over pensioenafwikkeling bij scheiding hebben wij ervoor gekozen een zeer verdiepend programma te verzorgen. Dit programma zal worden verzorgd door Ingrid Leene-Hoedemaker. Ingrid is als docent gespecialiseerd op het gebied van pensioenen en scheiden en heeft hierover reeds meerdere interessante vakartikelen gepubliceerd.

Drs. I.E. LeeneHoedemaeker MPLA

 

Kinderen en scheiden (3 & 10 september 2018)

Zoals jullie gewend zijn zal ieder jaar één bijeenkomst zich richten op de ‘zachte’ kant van de scheidingspraktijk. Hierbij valt te denken aan de aandacht voor kinderen en andere sociaal-emotionele aspecten. Wij hebben Martin de Groot, oprichter en trainer van het Mediation Educatie Centrum, uitgenodigd om een bijeenkomsten te verzorgen over de positie van kinderen bij een echtscheidingsprocedure. Martin verzorgt als trainer geregeld workshops en trainingen aan bij het scheidingsproces betrokken professionals. Het Mediation Educatie Centrum verzorgt de basisopleidingen tot MfN mediator en de opleiding tot familiemediator. Tijdens deze bijeenkomst zal Martin het onder andere hebben over het zogenaamde “paraplugesprek”. In een paraplugesprek melden ouders gezamenlijk de scheiding aan hun kinderen en bespreken de toekomstige relatie. Het paraplugesprek is voor kinderen van erg groot belang, met name omdat de relatie met hun ouders na de scheiding verandert. Niet zelden ervaren kinderen dit paraplugesprek als een traumatische gebeurtenis in hun leven. Het is dus van groot belang dit paraplugesprek goed voorbereid in te gaan als ouders. Hierdoor kan veel verdriet voorkomen worden.

M. de Groot

 

Actualiteiten en meer  (6 & 13 december 2018)

De laatste ledenbijeenkomsten van 2018 zal in ieder geval in het teken staan van actualiteiten (Prinsjesdag e.d.). De exacte invulling van deze bijeenkomst zal nog nader worden bepaald.

Drs. J.O. Horsthuis MFP FFP RFEA CFP 

 

 

Bijeenkomsten 2015-2017

 

Vrijdag 22 december 2017 Nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Drs. J.O. Horsthuis MFP FFP RFEA CFP 

 

Maandag 4 september 2017 Fiscaliteit en echtscheidingsconvenanten

Mr. F. (Frank) van den Barselaar

 

Maandag 15 mei 2017 Oplossingsgerichte mediation

Drs. F.P. (Fredrike) Bannink MDR

 

Vrijdag 3 februari 2017 Levensverzekeringen, bankspaarproducten en echtscheiding

Mr. R. (Ruben) Stam CPL

 

2 december 2016 Actualiteiten en knelpunten alimentatierecht

Mr. J.E.M.C. (Hanneke) Moons

 

5 september 2016 Knelpunten bij de vermogensverdeling

Mr. dr. E. (Eric) Ebben

 

20 mei 2016 Sociale, emotionele en psychologische aspecten rondom scheidingen

S. (Steven) Pont

 

12 februari 2016 Ondernemers & scheiden     

Drs. T. (Tjibbe) Boringa RA 

 

4 december 2015 Eigen woning en fiscale aspecten

Mr. F. (Frits) van der Kamp

 

11 september 2015 Kinderen en scheiden

Prof. E. (Ed) Spruijt

 

21 april 2015 Pensioen en scheiden

Mr. Ph.H. (Flip) Ackema

 

23 januari 2015 Actualiteiten ouderschap en kindregelingen / fiscale verrekening

Mr. T. (Tim) Hermans & drs. J.O. (Jasper) Horsthuis

© Copyright - De Scheidingsdeskundige