Kenniscentrum

Ledenbijeenkomsten

Ledenbijeenkomsten

De ScheidingsDeskundige organiseert 4 keer per jaar ledenbijeenkomsten voor de bij het samenwerkingsverband aangesloten scheidingsbegeleiders. Deze informatieve bijeenkomsten hebben als doel onze leden zowel theoretisch als praktische handvatten te bieden voor het uitoefenen van hun werkzaamheden op het gebied van scheidingsbegeleiding. Door het bijwonen van de bijeenkomsten wordt voldaan aan de plicht tot permanente bijscholing die wordt gesteld vanuit het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). De ledenbijeenkomsten van de ScheidingsDeskundige zijn daarnaast door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), SEH en FFP geaccrediteerd voor het behalen van PE-punten. De bijeenkomsten worden door verschillende gastsprekers, die allen gespecialiseerd zijn op deelaspecten van het scheidingsproces, verzorgd. Hieronder vindt u het programma van 2020.

Programma 2020


Onze ledenbijeenkomsten zullen plaats vinden op de volgende locatie:
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Op de volgende data:
– Maandag 9 maart 2020
– Maandag 15 juni 2020
– Maandag 14 september 2020
– Maandag 14 december 2020

9 maart 2020: Actualiteiten en verdieping “Overlijden en scheiden”

Het huwelijk wordt niet alleen door echtscheiding ontbonden. Ook door overlijden eindigt het huwelijk. Als professional betrokken bij het scheidingsproces is het ook van belang om vanuit deze invalshoek gesprekspartner te zijn. Daarom zal prof. Mr. Dr. Bernard Schols ons tijdens de eerste bijeenkomst in het academie gebouw van de universiteit Utrecht bijpraten over alle relevante aspecten van overlijden in samenhang met het scheidingsproces. Thema’s die onder andere de revue gaan passeren zijn:

  • Overlijden tijdens of na de scheiding
  • Hoe om te gaan met niet-opeisbare vorderingen die onderdeel uitmaken van een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap
  • En nog heel veel meer

prof. Mr. Dr. Bernard Schols

 

15 juni 2020: Convenantendag

Bij een scheiding komen alle gemaakte afspraken samen in een overeenkomst. Het is van groot belang dat alle afspraken zorgvuldig worden vastgelegd. Voor scheidingsprofessionals is het in dit kader van belang om kennis te hebben van het overeenkomstenrecht. Tijdens deze ledenbijeenkomst zal worden stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van het vastleggen van afspraken in een scheidingsconvenant.  De volgende thema’s zullen worden behandeld:

  • Wat zijn algemene aandachtspunten bij het opstellen van een overeenkomst (scheidingsconvenant)
  • Wat is het een considerans en wat is het belang hiervan?
  • Wat zijn veelgemaakte fouten?
  • Hoe toets je of een client de inhoud van de overeenkomst begrijpt?
  • Wat is en vaststellingsovereenkomst precies?
  • Praktijkvragen

Joris Luijten

 

14 september 2020: De positie van kinderen bij het scheidingsproces 

Steven Pont

 

14 december 2020: Actualiteiten en Prinsjesdag

De laatste ledenbijeenkomst van 20120 zal in ieder geval in het teken staan van actualiteiten (Prinsjesdag e.d.). De exacte invulling van deze masterclass zal nog nader worden bepaald. Deze masterclass zal worden verzorgd door Berry van Zuidam FFP RFEA CFP® en drs. Jacqueline van der Vorm FFP RFEA MfN. 

Berry van Zuidam & Jacqueline van der Vorm

 

Bijeenkomsten 2015-2019

December 2019: Actualiteiten en Prinsjesdag

Berry van Zuidam & Jacqueline van der Vorm

September 2019 Actualiteiten en verdieping alimentatierecht 

Mr. Rob van Coolwijk

Juni 2019 Toeslagen en uitkeringen bij scheiding

Mr. Frank van den Barselaar

Maart 2019 De positie van kinderen bij het scheidingsproces 

Marjolein Bruinenberg

December 2018 Actualiteiten en meer 

Drs. J. van der Vorm RFEA MfN FFP & B. van Zuidam RFEA FFP MfN

September 2018 Kinderen en scheiden

M. de Groot

Juni 2018 Pensioenafwikkeling en scheiding 

Drs. I.E. LeeneHoedemaeker MPLA

Februari 2018 Huwelijksvoorwaarden en verrekenbedingen 

Drs. J.O. Horsthuis MFP FFP RFEA CFP 

Vrijdag 22 december 2017 Nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Drs. J.O. Horsthuis MFP FFP RFEA CFP 

Maandag 4 september 2017 Fiscaliteit en echtscheidingsconvenanten

Mr. F. (Frank) van den Barselaar

Maandag 15 mei 2017 Oplossingsgerichte mediation

Drs. F.P. (Fredrike) Bannink MDR

Vrijdag 3 februari 2017 Levensverzekeringen, bankspaarproducten en echtscheiding

Mr. R. (Ruben) Stam CPL

2 december 2016 Actualiteiten en knelpunten alimentatierecht

Mr. J.E.M.C. (Hanneke) Moons

5 september 2016 Knelpunten bij de vermogensverdeling

Mr. dr. E. (Eric) Ebben

20 mei 2016 Sociale, emotionele en psychologische aspecten rondom scheidingen

S. (Steven) Pont

12 februari 2016 Ondernemers & scheiden     

Drs. T. (Tjibbe) Boringa RA 

4 december 2015 Eigen woning en fiscale aspecten

Mr. F. (Frits) van der Kamp

11 september 2015 Kinderen en scheiden

Prof. E. (Ed) Spruijt

21 april 2015 Pensioen en scheiden

Mr. Ph.H. (Flip) Ackema

23 januari 2015 Actualiteiten ouderschap en kindregelingen / fiscale verrekening

Mr. T. (Tim) Hermans & drs. J.O. (Jasper) Horsthuis

© Copyright - De Scheidingsdeskundige