Kenniscentrum

Ledenbijeenkomsten

Ledenbijeenkomsten

De ScheidingsDeskundige organiseert 4 keer per jaar ledenbijeenkomsten voor de bij het samenwerkingsverband aangesloten scheidingsbegeleiders. Deze informatieve bijeenkomsten hebben als doel onze leden zowel theoretisch als praktische handvatten te bieden voor het uitoefenen van hun werkzaamheden op het gebied van scheidingsbegeleiding. Door het bijwonen van de bijeenkomsten wordt voldaan aan de plicht tot permanente bijscholing die wordt gesteld vanuit het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). De ledenbijeenkomsten van de ScheidingsDeskundige zijn daarnaast door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), SEH en FFP geaccrediteerd voor het behalen van PE-punten. De bijeenkomsten worden door verschillende gastsprekers, die allen gespecialiseerd zijn op deelaspecten van het scheidingsproces, verzorgd. Hieronder vindt u het programma van 2020.

Programma 2020


Onze ledenbijeenkomsten zullen plaats vinden op de volgende locatie:
Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal

Op de volgende data:
– Maandag 9 maart 2020
– Maandag 15 juni 2020
– Maandag 14 september 2020
– Maandag 14 december 2020

9 maart 2020: Actualiteiten en verdieping “Overlijden en scheiden”

Het huwelijk wordt niet alleen door echtscheiding ontbonden. Ook door overlijden eindigt het huwelijk. Als professional betrokken bij het scheidingsproces is het ook van belang om vanuit deze invalshoek gesprekspartner te zijn. Daarom zal prof. Mr. Dr. Bernard Schols ons tijdens de eerste bijeenkomst in het academie gebouw van de universiteit Utrecht bijpraten over alle relevante aspecten van overlijden in samenhang met het scheidingsproces. Thema’s die onder andere de revue gaan passeren zijn:

  • Overlijden tijdens of na de scheiding
  • Hoe om te gaan met niet-opeisbare vorderingen die onderdeel uitmaken van een huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap
  • En nog heel veel meer

prof. Mr. Dr. Bernard Schols

 

15 juni 2020: Convenantendag

Bij een scheiding komen alle gemaakte afspraken samen in een overeenkomst. Het is van groot belang dat alle afspraken zorgvuldig worden vastgelegd. Voor scheidingsprofessionals is het in dit kader van belang om kennis te hebben van het overeenkomstenrecht. Tijdens deze ledenbijeenkomst zal worden stilgestaan bij de belangrijkste aandachtspunten ten aanzien van het vastleggen van afspraken in een scheidingsconvenant.  De volgende thema’s zullen worden behandeld:

  • Wat zijn algemene aandachtspunten bij het opstellen van een overeenkomst (scheidingsconvenant)
  • Wat is het een considerans en wat is het belang hiervan?
  • Wat zijn veelgemaakte fouten?
  • Hoe toets je of een client de inhoud van de overeenkomst begrijpt?
  • Wat is en vaststellingsovereenkomst precies?
  • Praktijkvragen

Joris Luijten

 

14 september 2020: De positie van kinderen bij het scheidingsproces 

Steven Pont

 

14 december 2020: Actualiteiten en Prinsjesdag

De laatste ledenbijeenkomst van 20120 zal in ieder geval in het teken staan van actualiteiten (Prinsjesdag e.d.). De exacte invulling van deze masterclass zal nog nader worden bepaald. Deze masterclass zal worden verzorgd door Berry van Zuidam FFP RFEA CFP® en drs. Jacqueline van der Vorm FFP RFEA MfN. 

Berry van Zuidam & Jacqueline van der Vorm

© Copyright - De Scheidingsdeskundige