Kenniscentrum

Ledenbijeenkomsten

Ledenbijeenkomsten

De ScheidingsDeskundige organiseert 4 keer per jaar ledenbijeenkomsten voor de bij het samenwerkingsverband aangesloten scheidingsbegeleiders. Deze informatieve bijeenkomsten hebben als doel onze leden zowel theoretisch als praktische handvatten te bieden voor het uitoefenen van hun werkzaamheden op het gebied van scheidingsbegeleiding. Door het bijwonen van de bijeenkomsten wordt voldaan aan de plicht tot permanente bijscholing die wordt gesteld vanuit het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). De ledenbijeenkomsten van de ScheidingsDeskundige zijn daarnaast door de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) geaccrediteerd voor het behalen van PE-punten. De bijeenkomsten worden door verschillende gastsprekers, die allen gespecialiseerd zijn op deelaspecten van het scheidingsproces, verzorgd. Hieronder vindt u het programma van 2019.

Programma 2019Onze ledenbijeenkomsten zullen plaats vinden op de volgende locatie:
Landgoed Groot Kievitsdal
Hilversumsestraatweg 19, 3744 KB Baarn


Op de volgende data:
– Maandag 25 maart 2019
– Maandag 3 juni 2019
– Maandag 9 september 2019
– Maandag 9 december 2019


Actualiteiten en verdieping alimentatierecht 

Tijdens deze masterclass zal Mr. Rob van Coolwijk ons meenemen in alle actualiteiten rondom en verdieping in het alimentatierecht. Op 11 december 2018 is het wetsvoorstel herziening partneralimentatie met grote meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. Wat verandert er precies? Welke gevolgen heeft dit voor bestaande alimentatieafspraken? Kan er in 2019 al op deze wetgeving worden geanticipeerd? Tijdens de masterclass wordt er ook ingegaan op verschillende knelpunten en relevante actuele jurisprudentie rondom alimentatierecht. Mr. Rob van Coolwijk is jarenlang voorzitter geweest van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en het instituut voor Mediation en Familierecht Opleidingen (IMFO). Rob geeft regelmatig cursussen op het gebied van het familierecht, publiceert met enige regelmaat vakartikelen en is hoofdredacteur van de Kennisbank van Split-Online.

Mr. Rob van Coolwijk

Toeslagen en uitkeringen bij scheiding 

Mr. Frank van den Barselaar zal ons tijdens deze masterclass meenemen in de wereld van toeslagen en uitkeringen bij scheidingen. Toeslagen zijn vaak een onderbelicht onderdeel van de afwikkeling van een scheiding, terwijl de verschillende toeslagen voor een stevige inkomensbron kunnen zorgen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat cliënten zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken van deze toeslagen? Welke knelpunten en valkuilen zijn hierbij relevant? Frank zal ons aan de hand van praktische voorbeelden en casuïstiek laten zien welke invloed toeslagen op de financiële positie van cliënten na de scheiding kunnen hebben. Frank is een ware specialist ten aanzien van de financiële en fiscale aspecten rondom scheidingen en heeft al eerder in 2017 een ledenbijeenkomst voor ons verzorgd over de fiscale aspecten rondom scheidingen. Frank schrijft geregeld vakartikelen en heeft een jarenlange ervaring met het verzorgen van trainingen aan verschillende beroepsgroepen die bij het scheidingsproces betrokken zijn.

Mr. Frank van den Barselaar

De positie van kinderen bij het scheidingsproces 

Zoals jullie van ons gewend zijn, staat jaarlijks 1 bijeenkomst in het teken van de sociaal-emotionele kant van het scheidingsproces. Deze bijeenkomst staat in het teken van de positie van kinderen bij het scheidingsproces. Marjolein Bruinenberg zal ons een inkijk geven in de rechten en behoeftes van kinderen. Waar lopen kinderen vooral tegen aan bij scheidingen? Op welke manier kunnen wij er voor zorgen dat het belang van kinderen voorop staat bij onze cliënten? Welke signaleringsfunctie hebben wij en naar welke organisaties kan worden doorverwezen? Marjolein is reeds jarenlang als specialist betrokken bij complexe scheidingen, scheidingscoaching, mediation en kindbehartiging. Marjolein verzorgt vele trainingen voor verschillende organisaties en trainingsinstituten over dit onderwerp en heeft verschillende producten ontwikkeld zoals ‘Gezin uit de Knoop’ en ‘De Stem van het Kind’.

Marjolein Bruinenberg

Actualiteiten en Prinsjesdag

De laatste ledenbijeenkomst van 2019 zal in ieder geval in het teken staan van actualiteiten (Prinsjesdag e.d.). De exacte invulling van deze masterclass zal nog nader worden bepaald. Deze masterclass zal worden verzorgd door Berry van Zuidam FFP RFEA CFP® en drs. Jacqueline van der Vorm FFP RFEA MfN. De groep zal tijdens deze laatste bijeenkomst dan ook in tweeën worden gedeeld.

Berry van Zuidam & Jacqueline van der Vorm

Bijeenkomsten 2015-2018

December 2018 Actualiteiten en meer 

Drs. J. van der Vorm RFEA MfN FFP & B. van Zuidam RFEA FFP MfN

September 2018 Kinderen en scheiden

M. de Groot

Juni 2018 Pensioenafwikkeling en scheiding 

Drs. I.E. LeeneHoedemaeker MPLA

Februari 2018 Huwelijksvoorwaarden en verrekenbedingen 

Drs. J.O. Horsthuis MFP FFP RFEA CFP 

Vrijdag 22 december 2017 Nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Drs. J.O. Horsthuis MFP FFP RFEA CFP 

Maandag 4 september 2017 Fiscaliteit en echtscheidingsconvenanten

Mr. F. (Frank) van den Barselaar

Maandag 15 mei 2017 Oplossingsgerichte mediation

Drs. F.P. (Fredrike) Bannink MDR

Vrijdag 3 februari 2017 Levensverzekeringen, bankspaarproducten en echtscheiding

Mr. R. (Ruben) Stam CPL

2 december 2016 Actualiteiten en knelpunten alimentatierecht

Mr. J.E.M.C. (Hanneke) Moons

5 september 2016 Knelpunten bij de vermogensverdeling

Mr. dr. E. (Eric) Ebben

20 mei 2016 Sociale, emotionele en psychologische aspecten rondom scheidingen

S. (Steven) Pont

12 februari 2016 Ondernemers & scheiden     

Drs. T. (Tjibbe) Boringa RA 

4 december 2015 Eigen woning en fiscale aspecten

Mr. F. (Frits) van der Kamp

11 september 2015 Kinderen en scheiden

Prof. E. (Ed) Spruijt

21 april 2015 Pensioen en scheiden

Mr. Ph.H. (Flip) Ackema

23 januari 2015 Actualiteiten ouderschap en kindregelingen / fiscale verrekening

Mr. T. (Tim) Hermans & drs. J.O. (Jasper) Horsthuis

© Copyright - De Scheidingsdeskundige