Toolkit vaststellen aandeel eigenwoningschuld bij samenwoners

Geplaatst op 31 oktober 2017

eigenwoningschuld

 

Toolkit vaststellen aandeel eigenwoningschuld:

Indien u op deze pagina op zoek bent naar de “Toolkit vaststellen aandeel eigenwoningschuld bij samenwoners” en deze wenst te bestellen, dan kunt u een mail sturen naar info@descheidingsdeskundige.nl. Anders veel plezier toegewenst bij het lezen van het artikel.

 

Artikel vaststellen aandeel eigenwoningschuld:

Op 14 april jl. heeft de staatssecretaris van Financiën in zijn Kamerbrief [1] een aantal aannames gedaan die van invloed zijn op het vaststellen van de hoogte van de eigenwoningschuld in de situatie dat er sprake is van een eenvoudige gemeenschap [2]. Indien één van beide deelgenoten bij de verwerving van een woning eigen middelen inbrengt, zou er volgens hem altijd sprake zijn van een vergoedingsrecht. De uitwerking van de staatssecretaris leidt ertoe dat cliënten die in de veronderstelling leven dat hun schuld kwalificeert als eigenwoningschuld met fiscale naheffingen kunnen worden geconfronteerd. Een deel van hun vermeende eigenwoningschuld valt door deze uitleg namelijk in box drie. Dit kan, zeker in een meer jaren perspectief, tot grote financiële schade leiden.

In het volgende videofragment geeft Jasper Horsthuis in een interview een toelichting op deze problematiek:

Op 8 september jl. heeft de Kennisgroep Onroerende Zaken van de Belastingdienst duidelijkheid gegeven over het duiden van de onderlinge schuldverhouding in situaties waarbij er sprake is van een eenvoudige gemeenschap. Hieruit blijkt dat de Belastingdienst als standaardmethode ook uitgaat van de leer van vergoedingsrechten en niet van de leer van de interne draagplicht. Deze zienswijze leidt tot fiscale problemen op het moment dat er geen afwijkende afspraken over het inbrengen van privégelden zijn vastgelegd.

Deze ontwikkelingen bevestigen de noodzaak van het vastleggen van afspraken tussen partners inzake de gezamenlijk aangegane schuld. Als financieel adviseur (hypotheekadviseur) bent u betrokken bij het verkrijgen van deze geldlening. U kunt als adviseur een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van de fiscale en civiele knelpunten door samen met uw cliënten hun onderlinge afspraken vast te leggen.

Om u te helpen bij het zorgvuldig vastleggen van de onderlinge afspraken hebben wij voor u een Toolkit ontwikkeld welke u kunt gebruiken bij samenwoners [3]. De Toolkit bestaat uit de volgende documenten:

 • Sjabloonovereenkomst vastleggen interne draagplicht
 • Uitgebreide handleiding bij de sjabloonovereenkomst
  • Deze handleiding licht de bepalingen en opties in de overeenkomst toe. Hierdoor wordt u geholpen bij het maken van de juiste keuzes
 • Relevante vakliteratuur
  • Kamerbrief 14 april 2017 Staatssecretaris Wiebes
  • Brief Kennisgroep Onroerende Zaken Belastingdienst 8 september 2017
  • Vakartikel “Staatssecretaris te kort door de bocht bij vaststellen vergoedingsrechten”
  • Vakartikel: “Duidelijkheid over vaststellen aandeel eigenwoningschuld”

 

De toolkit 1.0 is voor € 50,-  verkrijgbaar door een mail te sturen naar info@descheidingsdeskundige.nl.

 

[1] Kamerbrief 14 april 2017 Staatssecretaris Wiebes

[2] Gemeenschap tussen samenwoners of gehuwden met huwelijkse voorwaarden zonder beperkte gemeenschap van woning

[3] Dit document is uitdrukkelijk niet ontworpen voor gehuwden en geregistreerde partners (met of zonder voorwaarden)


© Copyright - De Scheidingsdeskundige