Video uitleg nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Video uitleg nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 treedt de Wet beperkte gemeenschap van goederen in werking. Dat betekent dat ons huwelijksgoederenrecht per 1 januari 2018 ingrijpend zal veranderen. In deze video wordt op hoofdlijnen ingegaan op het verschil tussen het huidige en het nieuwe recht en de gevolgen voor de financiële adviespraktijk. Ook zal worden stilgestaan bij een aantal mogelijke knelpunten waar jij als adviseur in de praktijk mee geconfronteerd kan worden.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige