V&A Overgangsregime KEW, SEW & BEW april 2020

V&A Overgangsregime KEW, SEW & BEW april 2020

In oktober 2016 heeft de kennisgroep verzekeringsproducten en eigen woning een geactualiseerde set met vragen en antwoorden gepubliceerd over het overgangsrecht inzake de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Hierin gaat de kennisgroep onder andere in op vragen met betrekking tot de fiscale gevolgen van het vervreemden van een KEW, SEW en BEW bij het beëindigen van het fiscaal partnerschap. Bij een (gedeeltelijke) vervreemding van de KEW bij scheiding is er sprake van een omzetting als bedoeld in artikel 10bis.8 Wet IB 2001. De nieuwe KEW wordt geacht een voortzetting te zijn van de omgezette KEW. Dit heeft als gevolg dat:
– het overgangsrecht van toepassing blijft op de nieuwe KEW;
– het aantal jaren betaling van premie van de omgezette KEW meetelt voor de nieuwe KEW;
– de hoogte van de premie van de omgezette KEW voor de nieuwe KEW maatstaf blijft voor de toepassing van de bandbreedte-eis van de premie;
– bij gedeeltelijke vervreemding de desbetreffende premie naar evenredig deel voor de nieuwe KEW de maatstaf blijft voor de toekomst.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige