Toolkit Rentecontract

Toolkit Rentecontract

Door de sterk gestegen hypotheekrente is het voor de partner die de woning en hypothecaire geldlening overneemt in veel gevallen gunstig de bestaande geldlening met lage rente voort te zetten. De vertrekkende partner heeft dat voordeel niet. Hierdoor kan het in specifieke gevallen wenselijk zijn dat de andere partner een compensatie ontvangt.

Het vaststellen van een eventuele rentecompensatie is altijd maatwerk. Gezien de hoeveelheid aan variabelen kan een rentecompensatie niet exact vastgesteld worden. Wel is het mogelijk om een berekening te maken van het financiële verschil tussen het oude en het nieuwe rentecontract. Dat kan, naast alle andere variabelen, een vertrekpunt zijn voor een gesprek over een eventuele compensatie. Een berekening geeft toekomstige ex-partners een duidelijk beeld van de het financiële verschil tussen het oude en het nieuwe rentecontract. Hierdoor kunnen zij goed geïnformeerd tot afspraken komen en kunnen toekomstige problemen en teleurstellingen worden voorkomen.

Om jou als professional te ondersteunen bij het begeleiden van jouw relaties ten aanzien van dit onderwerp hebben wij deze toolkit ontwikkeld. De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Factsheet compensatie hypotheekrentecontract

Deze factsheet bevat het theoretisch kader ten aanzien van het rentecontract. Door dit eigen te maken wordt je gesprekspartner voor jouw cliënten en andere professionals ten aanzien van dit onderwerp.

  • Rekentool renteverschil met handleiding

Hiermee kun je eenvoudig en snel een berekening maken van het renteverschil ten aanzien van de resterende rentevast periode. Je voert de gevraagde gegevens in en de tool berekent het renteverschil. Hierbij wordt rekening gehouden met:

  • De hypotheekvorm (aflossingsvrij, annuïtair en lineair)
  • De resterende rentevastperiode
  • Fiscaal voordeel in verband met hypotheekrenteaftrek
  • De tijdswaarde van geld

Een overzicht van de berekeningen kan als een rapport worden gedeeld met de klant.

  • Modelteksten vastlegging afspraken in convenant

Modelteksten aan de hand waarvan afspraken vastgelegd kunnen worden in het convenant

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige