Toolkit Periodieke Verrekening

Toolkit Periodieke Verrekening

Veel huwelijkse voorwaarden bevatten een periodiek verrekenbeding. Door dit verrekenbeding dienen partners het inkomen dat resteert na de kosten van de huishouding jaarlijks te verrekenen. Hiermee wordt financiële gelijkwaardigheid binnen de relatie gecreëerd. Een periodiek verrekenbeding brengt een jaarlijkse administratieve verplichting met zich mee. Veel stellen verzuimen echter dit verrekenbeding uit te voeren. Dat kan tot grote problemen leiden die bij scheiding of overlijden.

De afgelopen jaren is er een toenemende bewustwording ontstaan bij financieel adviseurs om de (jaarlijkse) verrekenverplichting bij hun klanten op de agenda te zetten. Deze bewustwording is aangemoedigd door diverse tuchtrechtelijke uitspraken. De essentie van deze uitspraken is dat van een financieel adviseur verwacht mag worden dat hij aandacht schenkt aan het verrekenbeding.

Om het proces van (jaarlijkse) verrekening in goede banen te leiden heeft De Scheidingsdeskundige de Toolkit Periodieke Verrekening ontwikkeld. Deze toolkit ondersteunt de financieel adviseur bij de volgende onderdelen:

 • Afwikkelen van een periodiek verrekenbeding dat in het verleden niet is uitgevoerd
 • In goede banen leiden van de jaarlijkse verrekening

De Toolkit Periodieke Verrekening bestaat uit de volgende (model) documenten:

 • Handleiding toolkit
 • Naslagwerk huwelijkse voorwaarden en verrekenbedingen
 • Stappenplan voor de adviseur (Stroomschema)
 • Checklist op te vragen gegevens niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
 • Checklist op te vragen gegevens jaarlijkse verrekening
 • Rekenmodel periodiek verrekenbeding (Excel)
 • Vermogensopstelling en afwikkeling periodiek verrekenbeding
 • Model vaststellingsovereenkomst niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding
 • Model vaststellingsovereenkomst jaarlijkse verrekening
 • Consumentenbrief jaarlijkse verrekening

Met deze toolkit kun je jouw cliënten op adequate wijze begeleiden bij dit belangrijke onderwerp.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige