Stroomschema eigenwoningschenking

Stroomschema eigenwoningschenking

Nextens heeft een overzichtelijk schema ontwikkeld om te bepalen of er recht is op de verhoogde vrijstelling in verband met de schenking van de eigen woning (art. 33 sub 7 Successiewet 1956). Deze vrijstelling zou als instrument kunnen worden ingezet  in (echt)scheidingssituaties. In de praktijk komt het voor dat partijen een bepaalde over- of onderwaarde van de eigen woning aan elkaar willen ‘schenken’ in de afwikkeling van de scheiding. Mogelijk kan de heffing van schenkbelasting door toepassing van de verhoogde vrijstelling worden voorkomen of beperkt. Uiteraard dient aan de voorwaarden voor de vrijstelling te worden voldaan. Met dit schema kunnen je eenvoudig bepalen of de vrijstelling van toepassing is.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige