Rapport Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie

Rapport Kosten van kinderen ten behoeve van vaststelling kinderalimentatie

Dit rapport is opgesteld omdat het rapport Alimentatienormen (Tremarapport) zich vooral richt op normen voor het bepalen van de draagkracht van de alimentatieplichtige en van de behoefte van de alimentatiegerechtigde gewezen echtgeno(o)t(e). Voor de bepaling van de behoefte van minderjarige kinderen of jongmeerderjarigen bevatten deze Alimentatienormen tot op heden geen eenduidige richtlijn. Dit rapport gaat in op de vraag: ‘Wat kost een kind?’

U kunt dit rapport gebruiken voor het berekenen van de kosten van kinderen om gebaseerd daarop de kinderalimentatie vast te stellen. De normen staan overigens ook in het tremarapport.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige