Toolkit niet verevend pensioen

Toolkit niet verevend pensioen

Vanaf 1 mei 1995 is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS) van toepassing. Hierin is geregeld dat een ex-echtgenoot of ex-geregistreerd partner recht heeft op de helft van het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde (tijdelijk) ouderdomspensioen. Bij huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant kan worden afgeweken van deze wettelijke regeling. De pensioenuitvoerder keert het te verevenen pensioen rechtstreeks aan de gewezen partner uit, mits de uitvoerder daartoe een verzoek heeft gekregen binnen twee jaar na de scheiding. Het is voldoende als één van beide ex-partners dit verzoek indient.

Op het moment dat de scheiding niet binnen twee jaar is gemeld en de pensioenuitvoerder niet rechtstreeks aan de vereveningsgerechtigde betaalt, ontstaan in veel gevallen problemen. 

Deze problemen kunnen meestal relatief eenvoudig worden opgelost. Uit onderzoek van De Scheidingsdeskundige blijkt namelijk dat het merendeel van de pensioenfondsen en verzekeraars bereid is om ook na de periode van twee jaren alsnog rechtstreeks uit te betalen. Hierbij gelden in veel gevallen wel specifieke voorwaarden. Als professional kun je cliënten hierbij gezamenlijk of individueel begeleiden en ontzorgen.

Ook ingeval de pensioenuitvoerder niet bereid is om het pensioen rechtstreeks aan de vereveningsgerechtigde uit te keren, kun je cliënten ontzorgen door hen te begeleiden bij het maken van afspraken over hun toekomstige financiële verhoudingen. Ook kan geholpen worden bij het inrichten van de voorlopige aanslag (betalen of ontvangen) met betrekking tot inkomstenbelasting.

De Scheidingsdeskundige heeft een speciale Toolkit ontwikkeld om cliënten te begeleiden bij deze problematiek.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige