Overzicht fiscale gevolgen lijfrente- en pensioenverrekening

Overzicht fiscale gevolgen lijfrente- en pensioenverrekening

In dit schema worden de fiscale gevolgen van het verdelen en verrekenen van lijfrentes en pensioenen uiteengezet. Daarbij wordt tevens ingegaan op het wel of niet toepassen van belastinglatenties.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige