Onderzoek kwaliteit scheidingsbegeleiding

Onderzoek kwaliteit scheidingsbegeleiding

In het onderzoek over de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland wordt het scheidingsproces uitgebreid uiteengezet. Daarbij is gekeken naar hoe de verschillende dienstverleners en hun kenmerken zich hiertoe verhouden. Ook is gekeken of de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland te kort schiet. Hierbij zijn instanties als de rechterlijke macht, de belastingdienst, pensioenfondsen en banken betrokken. Tevens zijn in dit onderzoek conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan t.a.v. het verbeteren van de kwaliteit van de scheidingsbegeleiding in Nederland.
Door het lezen van het onderzoek zul je een (nog) beter beeld krijgen van het scheidingsproces en de partijen die hierbij betrokken zijn.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige