Modeldocument ouderschapsplan (één kind)

Modeldocument ouderschapsplan (één kind)

Indien er sprake is van minderjarige kinderen, dient er bij een (echt)scheiding altijd een ouderschapsplan te worden opgesteld. Het is van groot belang dat jouw cliënten goede en zorgvuldige afspraken maken met betrekking tot hun kind(eren). Het ouderschapsplan zal door de een rechter moeten worden beoordeeld. Een belangrijk aandachtspunt is daarbij op welke manier de kinderen zijn betrokken bij het opstellen van dit ouderschapsplan. Het is dan ook van belang dat je jouw cliënten al in een vroeg stadium informeert over dit onderdeel van de echtscheidingsprocedure.

Door eerst het ‘Werkblad ouderschapsplan’ aan jouw cliënten op te sturen, kunnen zij alvast nadenken over de verschillende onderwerpen. Daarmee geef je jouw cliënten ook de tijd om dit met hun kind(eren) te bespreken en hun zienswijze op de onderwerpen te geven. Cliënten kunnen redenen hebben, afhankelijk van de situatie, om voor het ene kind andere afspraken te willen maken dan voor een ander. In een dergelijke situatie zouden cliënten voor elk kind apart een werkblad kunnen invullen.
Vervolgens kan dit modeldocument grotendeels aan de hand van het ‘Werkblad ouderschapsplan’ worden ingevuld. Dit document kun je indien partijen akkoord zijn als bijlage toevoegen aan het echtscheidingsconvenant.
Dit document bevat de meeste onderwerpen die ter sprake kunnen komen, maar is niet limitatief. Het is van groot belang dat jouw cliënten alle zaken die zij van belang achten in dit ouderschapsplan verwerken.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige