Model vaststellingsovereenkomst ingangsdatum onderhoudsvoorzieningen

Model vaststellingsovereenkomst ingangsdatum onderhoudsvoorzieningen

Een regeling inzake alimentatie kan worden gewijzigd als deze door een relevante wijziging van omstandigheden niet meer aan de wettelijke maatstaven voldoet. Soms zijn deze omstandigheden te voorzien. Soms kunnen deze omstandigheden zich plotseling voordoen. Als bij één van de betrokkenen behoefte bestaat de alimentatieregeling te wijzigen dan verdient het de voorkeur dat cliënten met elkaar in gesprek gaan om samen tot nieuwe afspraken te komen. Hiermee kan een eventuele juridische procedure worden voorkomen. Het opnieuw vaststellen van de hoogte van de alimentatie kost tijd. Een deskundige dient zich in te lezen in actuele gegevens en een nieuwe berekening op te stellen. Op basis hiervan kan een gesprek plaatsvinden waarna cliënten tot nieuwe afspraken kunnen komen. Het is echter evenwel mogelijk dat cliënten geen overeenstemming bereiken en er alsnog een juridische procedure ontstaat.

Wij adviseren om een dergelijk proces aan te vangen met een overeenkomst inzake de ingangsdatum van de wijziging van de hoogte van de alimentatie. Voor beide cliënten is het dan duidelijk wanneer de nog overeen te komen wijziging ingaat. Ook als cliënten er niet uitkomen en moet alsnog een juridische procedure worden gevoerd kan er geen discussie meer ontstaan over het moment waarop de wijziging ingaat.

Met dit document leggen de partijen de ingangsdatum van de wijziging van een alimentatieverplichting vast, namelijk de datum waarop de omstandigheden zijn ingetreden. Dit brengt rust. In een procedure zal de rechter ook de door de partijen overeengekomen datum volgen voor het laten ingaan van de gewijzigde alimentatieverplichting.

 

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige