Model Dienstverleningsovereenkomst (eenzijdige begeleiding)

Model Dienstverleningsovereenkomst (eenzijdige begeleiding)

Deze dienstverleningsovereenkomst (eenzijdige begeleiding) is als model opgesteld ervan uitgaande dat je als gebruiker alleen op het terrein van (echt)scheidingsbegeleiding activiteiten verricht. Je kunt deze dienstverleningsovereenkomst niet gebruiken voor andere ondernemersactiviteiten. Met het opstellen van dit document hebben wij gestreefd naar een goede wisselwerking tussen het beperken van de (aansprakelijkheids)risico’s en het hanteren van leesbare en evenwichtige voorwaarden tussen klant en dienstverlener.

Het staat jou vanzelfsprekend vrij om andere keuzes te maken en de dienstverleningsovereenkomst aan te passen. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de dienstverleningsovereenkomst.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige