Kindverklaring

Kindverklaring

Ook bij een scheiding op gezamenlijk verzoek zal de rechter kinderen tussen 12 en 18 jaar schriftelijk uitnodigen voor een gesprek. In de praktijk wordt deze uitnodiging niet altijd afgewacht. Door het sturen van een kindverklaring naar de rechtbank, waarin het kind zijn zienswijze en keuzes aangeeft, wordt voorkomen dat het kind een uitnodiging van de rechtbank krijgt. Het verzoekschrift wordt samen met het echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan en een zelf opgestelde kindverklaring aan de rechtbank verzonden.

Je kunt de kindverklaring hier downloaden. Je kunt vervolgens de namen van de betrokken kinderen hierin verwerken en aan de ouders overhandigen. Zij kunnen deze verklaring dan samen met het ouderschapsplan met hun kinderen bespreken.

Noot: Rechtbank Almelo heeft besloten rechtstreeks een kindverklaring te sturen naar de ouders van kinderen die ouder zijn dan 12 jaar. Volgens de Rechtbank Almelo worden de echtscheidingen ‘te snel’ afgehandeld in haar arrondissement. Dit betekent dat indien jullie voor het indienen van een verzoekschrift gebruik maken van onze “huisadvocaat” SBD Advocaten, geen kindverklaring meer hoeven mee te sturen. Doordat de rechtbank pas na ontvangst van het verzoekschrift, convenant en ouderschapsplan een kindverklaring naar de ouders opstuurt, zal de afwikkeling van de scheiding circa 1 week langer duren.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige