Formulier B bruggesprek incl. toelichting pilot Rechtbank Overijssel

Formulier B bruggesprek incl. toelichting pilot Rechtbank Overijssel

In het ouderschapsplan moet worden aangegeven hoe kinderen bij de inhoud hiervan betrokken zijn. Vaak wordt er de volgende zin opgenomen in het ouderschapsplan: “De kinderen zijn op passende wijze betrokken”. Deze zin volstaat niet meer in de ouderschapsplannen na 1 mei 2018, althans niet bij de Rechtbank Overijssel. Vanaf die datum start bij deze rechtbank (locatie Zwolle) een pilot. Hierin verplicht de rechtbank scheidende ouders nadere informatie te verschaffen over de wijze waarop de kinderen daadwerkelijk zijn betrokken bij de totstandkoming van het ouderschapsplan. Ouders moeten dus met hun kinderen een gesprek voeren over het ouderschapsplan en op de reacties van hun kinderen letten. Dit wordt het zogenaamde ‘bruggesprek’ genoemd. De rechtbank gaat in de pilot ook beoordelen of de belangen van de kinderen goed worden vertegenwoordigd door de ouders. Om beide zaken te beoordelen moeten ouders allereerst een kort verslag maken van het bruggesprek.  Als ouders geen gezamenlijk ouderschapsplan hebben en geen bruggesprek hebben gevoerd, moeten zij voortaan de rechter informeren over hoe de kinderen reageren op de lopende omgangsregeling. Hiervoor wordt formulier B gebruikt. Dit formulier kan hier worden gedownload.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige