Besluit 16 mei 2019 lijfrenteverzamelbesluit

Besluit 16 mei 2019 lijfrenteverzamelbesluit

In het nieuwe verzamelbesluit d.d. 16 mei 2019 inzake lijfrenten en periodieke uitkeringen zijn twee paragrafen toegevoegd die relevant zijn voor de echtscheidingspraktijk (paragraaf 9.3.4. en 9.3.5). 

Afkoop van een alimentatieverplichting en verrekening van pensioenrechten mag voortaan ook in de vorm van een bancaire lijfrente. De Wet inkomstenbelasting biedt hiervoor op dit moment geen mogelijkheid. Als een alimentatieplichtige zijn alimentatieverplichting afkoopt door met deze afkoopsom een lijfrente aan te kopen voor de alimentatiegerechtigde, dan is wettelijk gezien alleen een persoonsgebonden aftrek voor deze premie toegestaan indien de alimentatieplichtige deze premie aan een professionele verzekeraar betaalt. Hetzelfde geldt voor een lijfrentepremie die wordt gestort ter verrekening van pensioenrechten. Met een beroep op dit besluit mag de lijfrente ook in de vorm van een lijfrenterekening of een lijfrente beleggingsrecht bij een bank, een beleggingsonderneming, een beheerder van een beleggingsinstelling of een instelling voor collectieve belegging in effecten worden afgesloten. Hierdoor hebben scheidingscliënten meer mogelijkheden.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige