AVG: Model verwerkingsregister

AVG: Model verwerkingsregister

Organisaties moeten per 25 mei 2018 kunnen aantonen dat er aan de AVG-wetgeving wordt voldaan (‘verantwoordingsplicht’). Om hieraan te voldoen ben je verplicht een verwerkingsregister op te stellen en bij te houden waarin de verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd. Dit document help jou hierbij. In ons verwerkingsregister hebben wij er voor gekozen om per activiteit vast te leggen wat de grondslag is, wie de betrokkenen zijn, om welke persoonsgegevens het gaat, wat de bewaartermijn is, et cetera. Deze activiteiten zijn niet limitatief en kunnen door jou worden aangevuld. Als alle activiteiten vermeld staan in het register, hoef je per cliënt enkel nog aan te geven op basis van welke activiteit jij de persoonsgegevens van deze cliënt verwerkt. Zo kan er eenvoudig per cliënt worden nagegaan hoe er met de persoonsgegevens van deze cliënt wordt omgegaan, zonder dat je per cliënt een uitgebreid overzicht dient te maken van de relevante onderwerpen. Daarnaast kun je in dit document de betrokken verwerkers bijhouden.

U dient ingelogd te zijn om dit document te kunnen downloaden. Klik hier om in te loggen.

© Copyright - De Scheidingsdeskundige